PC 121 Schoonmaaksector : Protocolakkoord industriële schoonmaak

30/10/2020 - 11u

In een protocolakkoord, vanaf 1 oktober 2020 van toepassing voor de werknemers onder cat. 8 van de functieclassificatie (industriële schoonmaak), werd overeengekomen :

 • Dagvergoeding : deze wordt gekoppeld aan het indexmechanisme gebruikt voor de lonen; verhoging met 1,04% per 1/10/2020;    
 • Parameters voor de berekening van de verplaatsingstijd van de vestigingsplaats van de onderneming naar de 1e werf en de terugkeer naar de laatste werf : op de werkbonnen moet het aantal kilometers van de vestigingsplaats naar de werf worden vermeld; Afwijkingen zijn mogelijk mits akkoord met de syndicale delegatie;
 • Nachtpremie : voor arbeid ts 22 en 6u is een (geïndexeerde-) premie verschuldigd van 3€;(toevoeging punt “d” aan art. 14 vd cao 25/10/2019)

Voor shiften tot 12u die de periode van 22-6 overlappen, (exclusief de pauzes) wordt de volledige prestatie gerekend voor de nachtpremie.

Bestaande gunstiger voorwaarden in de ondernemingen blijven van toepassing. (geen cumul mogelijk) Deze kunnen slechts gewijzigd worden dmv. een bedrijfscao ondertekend door de gewestelijke vakbondssecretarissen;

 • Functieclassificatie :
  • overgang van cat. 8 naar cat. 8 A na 6 maanden, mits het volgen van een opleiding
  • overgang van cat. 8 A naar cat. 8 B : automatisch na 12 maanden
  • toevoeging cat. 8 F : keurmeester = bevoegd voor het uitreiken van keuringscertificaten en belast met keuren van materialen, maskers, druk vacuüm – en hogedrukmateriaal en chemisch technische reinigingsapparatuur.
   De keurmeester wordt verloond aan cat. 8 B2;
 • Code 95, vakbekwaamheid : chauffeurs van cat. 8 in het bezit van rijbewijs C, die :
  • de sector verlaten, niet ontslagen om dringende redenen met minstens 15 jaar sectoranciënniteit en 50+,  OF
  • omwille van medische overmacht de sector verlaten,

ontvangen op vraag van de werknemer de kostprijs van CODE 95, in het kader van outplacement- begeleiding terug van het opleidingscentrum van de schoonmaak.

 • Maaltijdvergoeding : Een “ruling” wordt gevraagd voor het afschaffen van de verplichting om een kasticket in te dienen voor het ontvangen van de maaltijdvergoeding na 10 u arbeid;
 • Registratie kilometerheffing en tachograafschijf (zowel digitaal als op papier)

De registratie blijft draaien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Het stationair draaien wordt door de inspectie beschouwd als arbeidstijd in het kader van de wetgeving op de rij- en rusttijden. Advies hieromtrent zal ingewonnen worden bij de FOD mobiliteit.

 
 
 
 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart