Terugwinning van metalen (PC 142.01) : protocol van akkoord 2021-2022

23/11/2021 - 10u

Protocolakkoord 2021-2022 | Sector metaalrecuperatie (PSC 142.01)

Koopkracht

 • Verhoging van baremieke en effectieve lonen met 0,4% op 1 januari 2022
 • Uitreiking van een coronapremie in december 2021, volgens onderstaande modaliteiten:
  • Basispremie: 80 euro
   • In dienst op 30/11/2021
   • Referteperiode: 1/11/2020 tot en met 31/10/2021 
   • Minstens 60 dagen effectieve prestaties in de referteperiode: recht op de volledige basispremie
   • Pro rata voor arbeiders met minder dan 60 dagen effectieve prestaties:
   • Regime van 38 uur/week
   • Pro rata volgens de tewerkstellingsbreuk op 30/11/2021
  • Variabel gedeelte
   • In dienst op 30/11/2021
   • Referteperiode: 1/11/2020 tot en met 31/10/2021 
   • Minstens 3 maanden anciënniteit
   • Bedrag bepaald op basis van het aantal dagen afwezigheid tijdens de referteperiode.
    • 420 euro indien tussen 0-5 dagen afwezigheid
    • 360 euro indien tussen 6-10 dagen afwezigheid
    • 300 euro indien tussen 11-20 dagen afwezigheid
    • 250 euro indien tussen 21-30 dagen afwezigheid
    • 200 euro indien tussen 31-40 dagen afwezigheid
    • 150 euro indien tussen 41-50 dagen afwezigheid
    • 100 euro indien tussen 51-60 dagen afwezigheid
    • 50 euro indien tussen 61-80 dagen afwezigheid
   • Worden gelijkgesteld met gepresteerde dagen:
    • Dagen tijdelijke werkloosheid overmacht-corona in hoofde van de werkgever
    • Dagen van jaarlijkse vakantie
    • Feestdagen en vervangingsdagen van feestdagen
    • Inhaalrust van overuren
    • Moederschapsrust en geboorteverlof
    • Syndicaal verlof
   • Op ondernemingsniveau kunnen betere afspraken overeengekomen worden.
   • Aanrekening van reeds toegekende coronapremie na 8 juni 2021 op ondernemingsniveau

Vorming

 • Invoering van een collectief recht op vorming van 3 dagen per 2 jaar vanaf 1 januari 2022.
 • Oprichting van een werkgroep om de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot de erkenning van Educam als centrum voor de validatie van ervaring en het in kaart brengen door Educam van de nodige toekomstige competenties op vraag van de werknemer. Hiertoe worden nog de nodige afspraken gemaakt. Deze denkoefening wordt gelinkt aan de werkzaamheden binnen de werkgroep functieclassificatie.

Werkbaar werk

 • Opmaak van een sectorale cao werkbaar werk voor onbepaalde duur, die volgende punten omvat:
  • Peterschapsopleiding
  • Sectoraal model werkbaar werk

SWT

 • Sectoraal intekenen op alle NAR-kadercao’s rond SWT, inclusief bepaling omtrent mogelijkheid vrijstelling van beschikbaarheid
  • SWT lange loopbaan 60 jaar mits 40 beroepsverleden
  • SWT 60 jaar mits 33 jaar beroepsverleden en 20 jaar nacht
  • SWT 60 jaar mits 33 jaar beroepsverleden in zwaar beroep
  • SWT 60 jaar mits 35 jaar beroepsverleden in zwaar beroep
  • SWT 58 jaar mits 35 jaar beroepsverleden voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

Landingsbanen

 • Sectoraal intekenen op alle NAR-kadercao’s inzake landingsbanen: de leeftijd wordt op 55 jaar gebracht voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2023 voor arbeiders die hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of tot een halftijdse betrekking in het kader van een landingsbaan na 35 jaar loopbaan of in een zwaar beroep.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart