Terugwinning van metalen (PC 142.01) : eisenbundel 2021-2022

30/09/2021 - 14u

Eisenbundel | Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar

Zekerheid

Inkomenszekerheid

A. Loonsverhoging
 • Maximale invulling van de loonmarge door verhoging van de baremieke en effectieve lonen, vanaf 1 januari 2021.
 • Mogelijkheid van een ondernemingsenveloppe met deadline en terugvalpositie
 • Toekenning van de coronapremie
 • Invoering van een systeem van jaarlijkse baremieke verhogingen
 • Verhoging anciënniteitstoeslag
 • Engagementsverklaring jeugdlonen
B. FBZ
 • Indexeren en verhogen van alle aanvullende vergoedingen
 • Aanvullende vergoeding bij landingsbaan, tijdskrediet met motief (zorg en opleiding) en bij ouderschapsverlof
 • Aanvullende vergoeding bij geboorteverlof en moederschapsverlof
 • Tussenkomst bij zachte landingsbaan
 • Tussenkomst in kosten kinderopvang
 • Coronawerkloosheid: gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle premies en toeslagen zonder beperking in de tijd
C. Eindejaarspremie
 • Verbetering gelijkstelling in geval van tijdelijke werkloosheid en ziekte
 • Invoering gelijkstelling bij tijdelijke werkloosheid door overmacht
 • Afschaffing anciënniteitsvoorwaarde bij vrijwillig vertrek
D. Mobiliteit
 • Maximale fietsvergoeding voor woon-werkverkeer
E. Functieclassificatie
 • Functieclassificatie moderniseren
 • Oprichting van een Controlecommissie waartoe de werknemer zich kan wenden

Opleiding

 • Individueel recht op vorming en opleiding + mechanisme om het recht op vorming afdwingbaar te maken

 • Aandacht voor vorming en opleiding van uitzendkrachten

Kwaliteit van de loopbaan

Loopbaanplanning

A. Werkbaar werk
 • Ontwikkelen van een sectoraal model werkbaar werk (meer aandacht voor zware beroepen, invoeren zachte landingsbaan, …)
 • Verbetering anciënniteitsverlof
 • Invoering loopbaanverlof
 • Uitbreiding en verbetering van zowel het klein verlet als het verlof om dwingende redenen
B. SWT
 • Sectoraal maximaal intekenen op kadercao’s NAR betreffende SWT
C. Tijdskrediet en landingsbanen
 • Sectoraal maximaal recht op voltijds- en halftijds tijdskrediet met motief voor onbepaalde duur
 • Sectoraal maximaal intekenen op de kadercao’s NAR betreffende landingsbanen

Inspraak en overleg

 • Verduidelijken CAO inzake statuut vakbondsafvaardiging
 • Voorzien in een aanduidingsmechanisme voor plaatsvervangende afgevaardigden
 • Voorzien in een tussentijdse aanstelling van syndicale afgevaardigden
 • Uitzendkrachten meetellen voor oprichting en mandaten vakbondsafvaardiging
 • Verhogen van het aantal dagen syndicale vorming
 • Overleg met de vakbondsafvaardiging in het kader van de relance- vrijwillige overuren + recht op bijstand door vakbondsafgevaardigde en/of vakbondssecretaris bij het sluiten van de individuele overeenkomst

Allerlei

 • Vlaamse aanmoedigingspremies
 • Technische aanpassingenvan CAO's
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart