Dienstenchequesector | we laten niks los !

11/10/2021 - 15u

We laten niks los !

Om de 2 jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers in de sector om de lonen en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Op 17/09 hebben wij onze eisen bekend gemaakt aan de werkgevers.

Wij vragen onder andere :

  • verhoging van de lonen en premies ;
  • verbetering van de terugbetaling van verplaatsingsonkosten ;
  • initiatieven om gezondheid en welzijn op het werk te verbeteren ;
  • … en nog heel wat.

Op 29/09 gingen de onderhandelingen van start. De werkgevers hebben ons onmiddellijk laten weten dat zij geen mandaat en geen geld hebben om te praten over loonsverhogingen. Ze klagen over hun financiële problemen en de steeds kleinere winstmarges. De werkgevers kijken naar de politiek voor een oplossing.

Wij aanvaarden niet dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid steeds opnieuw doorschuiven naar de politiek. De meeste dienstencheque-ondernemingen maken nog steeds winst. Sommige maken zelfs veel winst. Voldoende winst om andere bedrijven over te nemen, miljoenen aan dividenden uit te betalen en grote projecten, die soms niets met de sector te maken hebben, te sponsoren. Maar geld voor het personeel? Dat zou er niet zijn? En dat op een moment dat de energieprijzen fors stijgen en de huishoudhulpen het steeds moeilijker krijgen om menswaardig te leven.

Wij zijn niet bereid om te wachten op basis van vage beloftes. Wij vragen dat de werkgevers zich onmiddellijk engageren om :

  • De loonnorm van 0,4% volledig in te vullen. En een engagement om te praten over grotere loonsverhogingen op termijn ;
  • Op sectorvlak te onderhandelen over de coronapremie van (maximum) 500€.

De werkgevers hebben geweigerd om hierop te antwoorden. En dat is onaanvaardbaar. Op deze manier zijn we verplicht om na te denken over syndicale acties. Er is nog een onderhandeling gepland op donderdag 14 oktober. Als we die dag geen grote stap vooruit kunnen zetten om tot een sectoraal akkoord te komen, zullen we nadien tot actie moeten overgaan.

We houden jullie verder op de hoogte maar vragen jullie nu reeds om jullie klaar te houden voor eventuele syndicale acties.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart