Eindejaarspremie en syndicale premie voor de dienstenchequewerknemers

12/10/2017 - 16u

Eindejaarspremie

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Om aanspraak te kunnen maken op een eindejaarspremie moet u tijdens de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 gedurende ten minste 65 dagen tewerkgesteld geweest zijn als dienstenchequewerknemer. Zwangerschapsverlof en de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen worden - met een maximum van 26 dagen - gelijkgesteld als arbeidsdagen.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie bedraagt 4,50% van het tijdens de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 verdiende brutoloon. Deze premie wordt verminderd met de RSZ-bijdrage (13,07%) en de bedrijfsvoorheffing (23,22%).

Opgelet!

Indien het rekeningnummer niet vermeld is of niet correct is op het premiedocument dat u van het Sociaal Fonds ontvangt, moet u het document terugsturen naar het Sociaal Fonds.

Wie betaalt de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie wordt betaald door het Sociaal Fonds in de loop van december.

Verhoogde syndicale premie :

Heb ik recht op een syndicale premie?

Om recht te hebben op de syndicale premie moet je op het ogenblik van de uitbetaling lid zijn van de ACLVB en in orde zijn met je vakbondsbijdrage. Voor de rest gelden dezelfde voorwaarden als voor de eindejaarspremie.

Hoeveel bedraagt de syndicale premie?

De syndicale premie bedraagt nu 105 euro ipv 95 euro.

Opgelet!

Het premiedocument dat u van het Sociaal Fonds ontvangt, bezorgt u zo snel mogelijk aan uw ACLVB-secretariaat http://www.aclvb.be/over-aclvb/nuttige-adressen/.

Wie betaalt de syndicale premie?

De syndicale premie wordt betaald door de ACLVB in de loop van november.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart