Nieuwe zware klap voor de 150.000 huishoudhulpen uit de dienstencheques !

11/05/2022 - 07u

Persbericht in gemeenschappelijk vakbondsfront !

Voor de zoveelste keer moet het gemeenschappelijk vakbondsfront vaststellen dat er bij de commerciële ondernemingen, aangesloten bij Federgon en het Vlaams Platform DCO, geen enkele wil bestaat om tot een sectoraal akkoord te komen. Nochtans gaat het om een akkoord dat antwoord biedt op de noodsituatie waarin de 150.000 werknemers van de sector zich bevinden.

Verwachtingen waren groot !

De verwachtingen waren nochtans groot vandaag. De huishoudhulpen rekenden op een beter voorstel. Maar de werkgevers waren niet bereid om de werknemers tegemoet te komen. Ze vragen nu aan de huishoudhulpen om hun verdiende loonsverhoging van 0,4 % op te geven om hogere verplaatsingsvergoedingen mee te financieren.

Diezelfde commerciële ondernemingen klagen dat ze over onvoldoende middelen beschikken. Bij gebrek aan een sectoraal akkoord weigeren ze 41 miljoen euro aan Vlaamse subsidies sinds begin van het jaar.

Verborgen agenda !

Voor de vakbonden is het duidelijk: Federgon heeft een verborgen agenda. Federgon is er enkel op uit om de grote ondernemingen en uitzendbureaus te bevoordelen. De reserves zijn voor hen voldoende om de huishoudhulpen onder druk te houden door de kleine en middelgrote bedrijven te verstikken. Door dit te doen, gijzelt Federgon niet alleen de werknemers, maar ook de kleine en middelgrote ondernemingen, die vaak betere arbeidsvoorwaarden bieden dan de commerciële ondernemingen.

De federatie van Waalse Non-Profit bedrijven (InitiativES) heeft verklaard dat zij bereid is om de eisen van de vakbonden voor een groot deel in te willigen.

De drie vakbonden samen verklaarden aan de voorzitter van het paritair comité dat zij bereid zijn om te onderhandelen op basis van het voorstel van de federatie van Waalse Non-Profit bedrijven (InitiativES).

Systeem biedt een statuut en goede levensomstandigheden !

We herinneren aan de filosofie van het systeem dat al meer dan 15 jaar een statuut en goede levensomstandigheden biedt aan 150.000 werknemers, hoofdzakelijk vrouwen (97 % van de werknemers in de sector).

Het is nu aan de verschillende politieke regio’ s om regelgeving te voorzien die de werknemers in de sector houdt en de ondernemingen steunt die vanaf het begin de mensen centraal hebben gezet en niet het kapitaal. Federgon is niet langer een legitieme gesprekspartner in de sector!

Het systeem wordt grotendeels gesubsidieerd. Bedrijven ontvangen 70% aan publieke middelen per gewerkt uur.

Overheidsgeld moet ten goede komen aan de huishoudhulpen, niet aan de aandeelhouders !

Degenen die de onderhandelingen vandaag blokkeren leggen liever hun aandeelhouders in de watten dan de huishoudhulpen! Zo heeft Domestic Services de voorbije vijf jaren voor 11 miljoen aan dividenden uitgekeerd aan de aandeelhouders. En de vergoeding van de CEO van Tempo Team @Home steeg tussen 2020 en 2021 met 50 %!

De vakbonden zullen hun actieplan hervatten.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart