PC 322.01 (dienstencheques) : CAO's akkoord 2017-2018 getekend

25/08/2017 - 10u

ACLVB is jouw garantie op betere loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector van de dienstencheques. Vóór de zomer hebben we een sectorakkoord bereikt met de andere vakbonden en werkgevers. Dit akkoord werd door onze afgevaardigden en ondertussen ook door de andere sociale partners goedgekeurd.

In uitvoering van het sectorakkoord werd het volgende afgesproken :

Koopkracht (vanaf 1 september)

1/ Een loonsverhoging van 1,10%.

Dit zijn de nieuwe barema's :

 • 0 jaar anciënniteit : € 10,82 per uur
 • 1 jaar anciënniteit : € 11,24 per uur
 • 2 jaar anciënniteit : € 11,38 per uur
 • 3 jaar anciënniteit : € 11,50 per uur

2/ Een verhoging van de woon-werkvergoeding met 2%. Bovendien komt er hiervoor ook een automatische indexering.

3/ Alle verplaatsingen met de fiets worden beter vergoed met 0,23 euro/km.

4/ In 2017 en 2018 krijg je ook een hogere syndicale premie van 105 euro.

Tijdskrediet

We tekenden een CAO opdat je tijdskrediet zou kunnen nemen :

1/ Tijdskrediet tot 51 maand voor wie voltijds en halftijds werkt, voor

 • zorg voor kinderen voor 8 jaar
 • palliatieve zorg
 • bijstand en verzorging van een zwaar ziek gezins- en familielid

2/ Tijdskrediet tot 36 maand voor wie voltijds en halftijds werkt, voor het volgen van een opleiding

3/ Ook uitkeringen voor landingsbanen worden mogelijk gemaakt op 55 jaar bij 35 jaar loopbaan.

4/ Daarnaast liggen nu ook de opleidingsinspanningen vast en kunnen afgevaardigden nog beter aan de slag om jouw stem te laten weerklinken.

Varia

Het sectorakkoord bevat ook nog andere belangrijke zaken waar we samen verder aan werken :

 • tewerkstelling van oudere werknemers
 • verlenging van het werkbaarheidsfonds : doorgroeien tot coach met één euro extra per uur, aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking, werkbaarheid meten, een studie rond ergonomie,...
 • arbeidsongevallen tegen gaan
 • een oplossing voor werknemers die pas bevallen zijn en langer thuis willen blijven
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart