Kappersbedrijf, schoonheidszorgen & fitness-centra - PC 314 : Ontwerp van Protocolakkoord 2021-2022

10/05/2022 - 11u

1.Koopkracht

  •   + 0,2% op de minimum- en reële lonen vanaf 01.05.2022 (de conventionele verhoging zal worden toegepast vóór de indexering van 1 mei 2022)
  •     + 0,2% op de minimum- en reële lonen bij de volgende indexering, en uiterlijk op 1 december 2022. In alle gevallen zal de conventionele verhoging worden toegepast vóór de indexering.
  • Sectoraalaanvullendpensioen(2de pijler) Het Fonds zal, tegen het einde van het jaar, de nuttige contacten nemen met het oog op de administratieve voorbereiding voor de invoering van een sectoraal pensioen.
  • Loonschalenadministratieve: Voorstel van de werkgevers aan de voorzitster van het PC uiterlijk tegen eind september: het is de bedoeling dat het PC 314 een cao-tekst afwerkt in de loop van de maand oktober

2.Fonds voor Bestaanszekerheid

De vertegenwoordigers van de werkgevers verbinden zich ertoe om de huidige verbintenissen die werden aangegaan in het Fonds voor Bestaanszekerheid op basis van de structurele financiering te waarborgen teneinde een gezonde financiële situatie te waarborgen en dit tot 31/12/2022.

De sociale partners verbinden zich er eveneens toe om een noodzakelijk percentage voor te behouden van de beschikbare middelen van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de structurele uitgaven van het Fonds die niet sectoraal overeengekomen zijn.

3.Registratie van de arbeidstijd

Op verzoek van de werknemer verbindt de werkgever zich ertoe om maandelijks een overzicht te verstrekken van het detail van de dagelijkse prestaties.

4.Sectorale risicoanalyse voor de 3 subsectoren

De sector verbindt zich ertoe om een diepgaande risicoanalyse te laten uitvoeren voor de 3 subsectoren (per functie) - door middel van een financiering van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Deze risicoanalyse zal een verduidelijking kunnen geven over de veralgemening en uitbreiding van de bestaande prestaties (bvb. dermatologie) tot de drie subsectoren, met inbegrip van andere prestaties (bvb. kine,..)

Bij de risicoanalyse zal bijzondere aandacht worden besteed aan de situatie van zwangere vrouwen.

5.cao vakbondsafvaardiging

De werkgevers gaan akkoord om in 2022 te evalueren of en hoe de vakbondsvertegenwoordiging moet worden geoptimaliseerd.

 

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download het protocolakkoord

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart