Kappersbedrijf, schoonheidszorgen & fitness-centra - PC 314 : betaling van de eindejaarspremie en de syndicale premie

13/12/2016 - 14u

Eindejaarspremie:

Voor wie?

Een eindejaarspremie wordt toegekend aan de werknemers die tijdens de referteperiode tewerkgesteld waren in het PC 314 - Kappers, Fitness en Schoonheidsinstituten.

Opmerkingen - Hebben  geen recht op de eindejaarspremie :

  • Personen die minder dan 32 dagen gewerkt hebben tijdens de referteperiode;
  • Personen van wie de belastbare premie minder dan €25,00 bedraagt; 
  • Leercontracten en stagiairs.

Referteperiode: 01/07/2015-30/06/2016

Attesten:

Het Sociaal Fonds bezorgt u een attest/titel*, gelieve dit binnen te brengen bij uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

Op basis van de informaties op dit attest/titel wordt de eindejaarspremie EN de syndicale premie uitbetaald.

Te vermelden op uw attest:

  • uw bankrekeningnummer
  • Gelieve de barcodes steeds vrij te houden : niet in schrijven, geen stempels, geen klevers,…

Betaling:

De betaling van de eindejaarspremie gebeurt samen met de syndicale premie door de ACLVB (Dienst Syndicale premie) bij ontvangst van attesten en dit tot 28/02/2017.

* Dit document wordt naar uw laatst gekende adres verstuurd.

 
Syndicale premie:

De syndicale premie wordt toegekend aan de ACLVB-leden tewerkgesteld in het PC 314 - Kappers, Fitness en Schoonheidsinstituten - die in orde met de vakbondsbijdrage zijn.

Referteperiode: 01/07/2015 - 30/06/2016

Attesten:

Het Sociaal Fonds bezorgt u een attest/titel*, gelieve dit binnen te brengen bij uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

Op basis van de informaties op dit attest/titel wordt de eindejaarspremie EN de syndicale premie uitbetaald.

Te vermelden op uw attest:

  • uw bankrekeningnummer
  • Gelieve de barcodes steeds vrij te houden : niet in schrijven, geen stempels, geen klevers,…

Hoeveel?

De syndicale premie bedraagt €135,00 per jaar (€33,75 per kwartaal).

Betaling:

De betaling van de syndicale premie gebeurt samen met de eindejaarspremie door de ACLVB (Dienst Syndicale premie) bij ontvangst van attesten en dit tot 28/02/2017.

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart