Banken (PC 310) - Eisenbundel

07/05/2019 - 10u

Sectoronderhandelingen 2019-2020: Eisenbundel

Algemeen

Deze eisenbundel, namens het gemeenschappelijk vakbondsfront, wordt doelbewust beperkt tot wat wij als “fundamentele punten” beschouwen. Al de aangehaalde thema’s vormen dus een “onlosmakelijk verbonden geheel” voor de totstandkoming van een sectorakkoord voor de jaren 2019-2020. Wij verwachten een resultaat over al de thema’s.

Koopkracht

Invulling volledige marge IPA via een recurrente verhoging. Een verhoging van de sectorbarema’s en van de lage lonen zijn daarvoor bij voorrang de juiste tools.

Werkbaar werk

We moeten op zoek naar andere, nieuwe manieren van organisatie van de arbeidstijd. Deze aanpassingen moeten een loopbaan werkbaar maken maar ook voor de jongeren tegemoetkomen aan de groeiende behoeften om werk en privéleven te combineren.
Mogelijke pistes: - 4d week - toekennen extra verlofdagen (vanaf bepaalde leeftijd) - behoud van rechten (ontslag, aanv. pensioen) bij opname TK, TK zonder motief met vergoeding mogelijk maken, verlaging leeftijd landingsbanen cfr IPA.
Recht op deconnectie moet geconcretiseerd worden.


Mobiliteit 

Terugbetaling parking aan stations
Invoering sectorale fietsvergoeding
Uitwerking van een minimaal te respecteren kaderakkoord inzake structureel en occasioneel thuis- en telewerk.


Vorming

Als we willen dat de werknemer zijn verantwoordelijkheid neemt omtrent zijn inzetbaarheid, moet hij een individueel recht krijgen op opleiding van 5 dagen per jaar.
Verlenging afspraken risicogroepen
Verhoging middelen syndicaal vormingsfonds

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart