Banken (PC 310) : Sectorakkoord Banksector

04/07/2023 - 09u

Sectorakkoord in de banksector - PC 310

Afgelopen april hebben we onze eisen in de bankensector ingediend in de vorm van een attractiviteitsplan voor de periode 2023-2024.

Inmiddels hebben we op 3 juli een mini sectorakkoord kunnen sluiten.

Wat houdt deze in?

Tijdskrediet en eindeloopbaan: de sociale partners hernieuwden de CAO dat het sectoraal kader vastlegt voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar voor toegang tot tijdskrediet aan het einde van de loopbaan.

Koopkracht: aangezien het mandaat van Febelfin niet verder gaat dan een aanbeveling voor de sector, verwijzen de sociale partners de besprekingen naar het bedrijfsniveau. Bedrijven die goede resultaten neerzetten, zullen een collectieve arbeidsovereenkomst kunnen afsluiten die een koopkrachtpremie toekent.

Opleiding

  • Toekenning van een individueel recht op 4 dagen opleiding in 2023 en 5 dagen in 2024: Het recht op opleiding zal gelden voor alle bedrijven in de sector, ongeacht hun grootte. Alle opleidingsdagen die aan het eind van het jaar niet zijn opgebruikt, worden overgedragen naar het volgende jaar. Het doel is dat aan het einde van elke periode van 5 jaar voltijdse werknemers gemiddeld ten minste 5 opleidingsdagen per jaar hebben genoten. Aan het einde van de periode van 5 jaar wordt het opleidingskrediet op nul gezet.  Dit punt moet regelmatig binnen het bedrijf worden besproken (eens per jaar moet er een opleidingsplan worden opgesteld). 
  • Specifiek opleidingsprogramma: de opleiding zal worden uitgebreid naar andere thema's zoals innovatie en ondernemerschap, diversiteit, kunstmatige intelligentie, datageletterdheid en ontkoppeling.
  • Risicogroepen: de CAO met betrekking tot de inzet van 0,10% van de loonsom ten gunste van risicogroepen wordt verlengd voor 2023-2024.

Maatschappelijke uitdagingen:

- Diversiteit en inclusie: in aanvulling op bestaande initiatieven op dit gebied, is er een toezegging om richtlijnen, acties en een gedragscode te ontwikkelen om de ontwikkeling van een diversiteits- en inclusiebeleid op het niveau van elk bedrijf te bevorderen.  Over een diversiteitsbeleid moet sociaal overleg plaatsvinden, zodat de werkplek een afspiegeling van de maatschappij is.  De overeenkomst voorziet in het monitoren van de voortgang met het oog op verbetering.

- Duurzaamheid: we moedigen bedrijven aan om duurzamer te worden en pleiten voor een dialoog hierover binnen bedrijven. Dit omvat een bedrijfsdebat over duurzame mobiliteit.

- Innovatie: een sociale dialoog over de invoering van nieuwe technologie├źn en hun mogelijke impact op de werkgelegenheid moet op bedrijfsniveau plaatsvinden. Er moet een debat worden gevoerd over werkgelegenheidsperspectieven, werkgelegenheidsstructuur, werkorganisatie, arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van werknemers, enz.

- Werkbaar werk: de sociale partners hebben zich ertoe verbonden een studiedag en discussie te organiseren over de mogelijkheden om werk te organiseren over 4 dagen per week of op alternerende basis.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart