Beursvennootschappen (PC 309) : gemeenschappelijke eisenbundel

29/09/2021 - 08u

Gemeenschappelijke eisenbundel 2021 - 2022

Koopkracht

 • Maximale invulling voorziene wettelijke marge (0,4%) via recurrente verhoging van barema’s en reële lonen
 • 500 euro netto coronapremie via consumptiecheques

Werkbaar werk

 • Intekenen op NAR kader : waarin de leeftijd voor een betaalde landingsbaan 1/5° vanaf 55 jaar en 1/2° vanaf 57 jaar voor werknemers met een lange loopbaan van 35 jaar (vermindering met 1/5de en halftijdse vermindering)
 • SWT vanaf 60 met 40 jaar loopbaan op basis van cao NAR
 • Combinatie arbeid-gezin voor ouders van jonge kinderen verbeteren door sectoraal recht op 1/10 ouderschapsverlof
 • In het licht van langer werken en cao 104: step naar PC310.

Mobiliteit

 • Verlenging voor onbepaalde duur van de cao fietsvergoeding (Geldig tot 30/06/2021)
 • Sectoraal minimumkader voor structureel post covid-telewerk in

Vorming en Outplacement

 • Verder uitlijnen sectoraal outplacement met Right Management
 • Verlenging afspraken cao risicogroepen & financiering Starfin
 • Verlenging en verhoging dotatie syndicaal fonds

Werkgroep toekomst van het Paritair Comité 309 : verlenging

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart