Beursvennootschappen (PC 309) : Sectoraal akkoord 2021-2022

09/12/2021 - 11u

Sectoraal akkoord 2021-2022

We hebben een sectorakkoord afgesloten voor de sector van de beursvennootschappen (PC 309) dat zorgt voor een verbetering van je loon- en arbeidsvoorwaarden. Hieronder vind je een samenvatting van het sectoraal akkoord 2021-2022.

Koopkracht

Verhoging van de sectorale barema’s met 0,4% vanaf 1 januari 2022
Niet recurrente nettopremie van minimum 250 EUR (pro rata toegekend op basis van de tewerkstellingsgraad)

Werkgroep aangaande de toekomst van het paritair comité 309

De syndicale vertegenwoordigers en de werkgevers vertegenwoordigd in het PC309 engageren zich om een protocol uit te werken en de nodige acties te ondernemen om een overgang naar het PC310 te realiseren tegen 01/01/2023, onder voorbehoud van het akkoord van alle partijen.

Tijdskrediet eindeloopbaan

Vanaf 1 juli 2021, hebben de werknemers recht op tijdskrediet eindeloopbaan met vergoeding, 1/5° vanaf  55 jaar en 1/2° vanaf 55 jaar, voor werknemers met een lange loopbaan van 35 jaar.

Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT 60/40)

Vanaf 1 juli 2021, hebben de werknemers recht op  SWT vanaf 60 met 40 jaar loopbaan op basis van NAR-CAO nummer 152.

Deconnectie en telewerk

Het sectorakkoord stimuleert het sluiten van akkoorden over:

  • Telewerk: wie, hoeveel dagen, welke vergoedingen en het nodige materieel,…
  • Deconnectie: werk wordt meer en meer vanuit de thuisomgeving uitgevoerd. Het recht om niet bereikbaar te zijn wint dus aan belang. Rustperiodes moeten gerespecteerd worden om het onderscheid tussen werk en privé te kunnen garanderen.

Deze besprekingen worden niet verder uitgewerkt op sectorniveau. De werkgevers wensen dit verder uit te werken binnen het sociaal overleg op bedrijfsniveau.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart