Beursvennootschappen (PC 309) : Sectoraal akkoord 2017-2018

28/11/2017 - 14u

Sectoraal akkoord 2017-2018 voor PC309, beursvennootschappen

Koopkracht

  • Verhoging van de baremieke lonen met 0,50% vanaf 01/01/2018.
  • Verhoging van de eco-cheques

+50€ in 2017, totaal van 250€ in 2017

+50€ in 2018, totaal van 250€ in 2018

  • Invoering van een fietsvergoeding(tot 30/06/2019)

Vorming

  • Verlenging afspraken cao risicogroepen & financiering Starfin
  • Vormingsrecht in het kader Wet Peeters: groeipad verspreid op 5 jaar naar een recht van 5 vormingsdagen per VTE per jaar.

2017 : 1 dag gemiddeld/VTE/Jaar

2018 : 2 dagen gemiddeld/VTE/Jaar

2019 : 3 dagen gemiddeld/VTE/Jaar

2020 : 4 dagen gemiddeld/VTE/Jaar

2021 : 5 dagen gemiddeld/VTE/Jaar

SWT lange loopbaan (Brugpensioen)

We hebben in PC 309 een cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) mits 40 jaar loopbaan getekend.

 

Leeftijd

Loopbaan

Validiteit

begin

eind

SWT lange Loopbaan

58

40

1/01/2017

31/12/2017

59

40

1/01/2018

31/12/2018

 

Tijdskrediet

  • Tijdskrediet met motief

Zoals onderstaande tabel toont, wordt de duur voor alle vormen van tijdskrediet met zorgmotief gelijkgesteld naar 51 maanden. Enkel tijdskrediet met vorming als motief blijft op 36 maanden.

Motief

Duur

Kinderen tot 8 jaar

51 maanden

Medische bijstand van een gezins- of familielid of bij ernstige ziekte (uitgezonderd een ernstig ziek minderjarig kind, zie verder)

51 maanden

Palliatieve zorgen

51 maanden

Gehandicapt kind tot 21 jaar

51 maanden

Medische bijstand voor een minderjarig kind

51 maanden

Vorming

36 maanden

 
  • Tijdskrediet eindeloopbaan

Om in aanmerking te komen voor tijdskrediet eindeloopbaan met RVA-tussenkomst moet tegelijkertijd aan de volgende twee voorwaarden voldaan worden: een minimumleeftijd van 55 jaar en een loopbaan van 35 jaar OF een minimumleeftijd van 60 jaar en een loopbaan van 25 jaar. De RVA-tussenkomst voor tijdskrediet eindeloopbaan wordt in 2017 en 2018 gegarandeerd vanaf de leeftijd van 55 jaar gezien er een toetredingscao ondertekend werd in het paritair comité 309.

Outplacement

Verder uitlijnen sectoraal outplacement met Right Management

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart