Beursvennootschappen (PC 309) : Sectoraal akkoord 2019-2020

17/10/2019 - 14u

Er is een sectorakkoord ondertekend voor de beursvenootschappen (PC 309). Dit akkoord is van toepassing op alle werknemers in de sector.

Onderstaand vindt u de belangrijkste punten van het sectorakkoord.

1. Koopkracht

-Verhoging van de baremieke lonen met 1,1% vanaf 01/01/2020.
-Verhoging van de eco-cheques

+50€ in 2019, totaal van 250€ in 2019
+50€ in 2019, totaal van 250€ in 2020
Les modalités d’exécution reprise dans la Convention collective de travail relative au pouvoir d'achat du 24 juin 2015 (n° de enreg. 128593/co/309)  s’appliquent à cette augmentation.

2. Woon-werk-verkeer

Verlengin van een fietsvergoeding  (tot 30/06/2021)

3.Vorming en outplacement

-Verlenging afspraken cao risicogroepen & financiering Starfin
-Vormingsrecht in het kader Wet Peeters: groeipad verspreid op 5 jaar naar een recht van 5 vormingsdagen per VTE per jaar.

  • 2019 : 3 dagen gemiddeld/VTE/Jaar
  • 2020 : 4 dagen gemiddeld/VTE/Jaar
  • 2021 : 5 dagen gemiddeld/VTE/Jaar

-Verlenging dotatie syndicaal fonds : (syndicale premie) in 2019 en 2020
-Verder uitlijnen sectoraal outplacement met Right Management

4. Werkbaar werk

Aanpassen van de leeftijd voor het toekennen van extra verlofdag vanaf de leeftijd van 63 jaar ipv 65 jaar, CAO 104
SWT en tijdskredit :  De cao’s zijn in juli ondertekend. Voor meer informatie click hier

5. Toekomst van paritair comité 309

Oprichten van een werkgroep juni 2020 om de toekomst van pc 309 te onderzoeken

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart