Makelarij (PC 307) : Recht op deconnectie

01/03/2023 - 15u

Uw recht op deconnectie

Het welzijn van de werknemers is een absolute prioriteit voor de ACLVB. De vraag om bereikbaar te zijn voor uw werk speelt daarin een belangrijke rol. 

De ACLVB heeft een sectoraal akkoord gesloten om de nodige garanties qua scheiding werk-privé te garanderen voor de werknemers. Bedrijven hebben nog tijd tot 1 april 2023 om hun eigen akkoorden over het recht op deconnectie te sluiten. Indien er geen bedrijfsakkoord zou zijn tegen die datum, treden de sectorbepalingen hieromtrent automatisch in werking. 

Onderstaand sommen we alvast enkele bepalingen van het akkoord op:

  • Werkgevers en werknemers zullen ervoor zorgen om niet buiten de normale werkuren (dit zijn de uren vermeld in het arbeidsreglement/de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst) contact op te nemen met hun collega’s tenzij dit om uitzonderlijke en onvoorziene redenen die actie vereisen die niet kan wachten tot de volgende werkperiode. 
  • De werknemer kan er geen nadeel van ondervinden als hij buiten zijn normale werkuren de telefoon niet opneemt of werkgerelateerde berichten niet leest, behalve als de werknemer een kritieke functie uitoefent of als er vooraf andere overeenkomsten zouden zijn gesloten;
  • Aangezien de professionele en individuele behoeften zeer uiteenlopend zijn, wordt aanbevolen om per team/afdeling standpunten uit te wisselen met betrekking tot de vragen van de deconnectie en het gebruik van de digitale communicatiemiddelen om hun eigen werking vast te stellen.

Indien u hier nog vragen over zou hebben kan u steeds terecht bij een ACLVB-afgevaardigde in uw bedrijf. U kan de ACLVB ook steeds contacteren via de bestaande kanalen.

 

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart