Makelarij (PC 307) : sectoraal akkoord

13/11/2017 - 13u

Sectoraal akkoord 2017-2018 voor paritair comité 307 voor de makelarij en verzekeringsagentschappen

==> Koopkracht

  • Verhoging met 8 € van de sectorale barema’s op 01/01/2018;
  • Verruiming van de mogelijkheid om de 13e maand om te zetten in een gelijkwaardig voordeel via een bedrijfs-cao.

- Regel = 13de maand (cao van 7/12/2017)

- Bedrijven met meer dan 25 werknemers :cao in SD

- Bedrijven met minder dan 25 werknemers : cao met een bestendig secretaris en neerlegging bij het paritair comité

- De werknemer kan steeds voor het behoud van zijn 13de maand kiezen.

 

==> Vorming

  • CAO Financiering CEPOM

- verhoging van 0,15% in 2018(totaal = 0,47%)

- verhoging van 0,15% in 2019(totaal = 0,62%)

  • Vormingsrecht in het kader Wet Peeters: groeipad naar een recht van 5 vormingsdagen per VTE per jaar.

Concreet betekent dit dat de nieuwe sectorale cao een opleidingsinspanning voorziet van gemiddeld 2 dagen per jaar en per voltijds equivalent, en een groeipad om de 5 opleidingsdagen per jaar en per voltijds equivalent te bereiken in 2021.

==> Werkgroepen

  • Telewerk : Werkgroep om een cao af te sluiten tegen 31/03/2018. 
  • Outplacement : Verdere uitwerking van dit item in de schoot van CEPOM.

==> SWT lange loopbaan (Brugpensioen)

We hebben in PC 307een cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) mits 40 jaar loopbaan getekend.

 

Leeftijd

Loopbaan

Validiteit

begin

eind

SWT lange Loopbaan

58

40

1/01/2017

31/12/2017

59

40

1/01/2018

31/12/2018

 

==> Tijdskrediet

  • Tijdskrediet met motief

Zoals onderstaande tabel toont, wordt de duur voor alle vormen van tijdskrediet met zorgmotief gelijkgesteld naar 51 maanden. Enkel tijdskrediet met vorming als motief blijft op 36 maanden.

Motief

Duur

Kinderen tot 8 jaar

51 maanden

Medische bijstand van een gezins- of familielid of bij ernstige ziekte (uitgezonderd een ernstig ziek minderjarig kind, zie verder)

51 maanden

Palliatieve zorgen

51 maanden

Gehandicapt kind tot 21 jaar

51 maanden

Medische bijstand voor een minderjarig kind

51 maanden

Vorming

36 maanden

 
  • Tijdskrediet eindeloopbaan

Om in aanmerking te komen voor tijdskrediet eindeloopbaan met RVA-tussenkomst moet tegelijkertijd aan de volgende twee voorwaarden voldaan worden: een minimumleeftijd van 55 jaar en een loopbaan van 35 jaar OF een minimumleeftijd van 60 jaar en een loopbaan van 25 jaar. De RVA-tussenkomst voor tijdskrediet eindeloopbaan wordt in 2017 en 2018 gegarandeerd vanaf de leeftijd van 55 jaar gezien er een toetredingscao ondertekend werd in het paritair comité 307.

 

 

 

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart