PC 325 (Openbare kredietinstellingen) : De werkgevers blokkeren het sectorakkoord !

12/11/2019 - 15u

Elke sector sluit om de twee jaar een sector-cao af onder andere over koopkracht. Voor 2019-2020 is de loonmarge vastgesteld op 1,1%.

Na maanden van overleg in de sector is de ultieme vergadering van het paritair comité openbare kredietinstellingen op vrijdag 8 november geëindigd met een blokkering door de werkgevers. De werkgeversvertegenwoordigers hadden geen enkele onderhandelingsruimte om tot een evenwichtig akkoord te komen in deze vergadering.

De werkgevers weigeren elke discussie, niet alleen over koopkracht maar ook over alle voorstellen om werkbaar werk te bevorderen. Bovendien willen zij een reeks bestaande maatregelen afbouwen, zoals de eindeloopbaandagen. Zelfs maatregelen inzake werkzekerheid worden in vraag gesteld!

ZULLEN WIJ DE ENIGE SECTOR IN HET LAND ZIJNZONDER SECTORAKKOORD!?

De volgehouden afwijzende houding van de werkgevers ondermijnt de sectorale verworvenheden!

Wij willen ernstige onderhandelingen met de werkgeversvertegenwoordigers die gemandateerd zijn om een evenwichtig sectorakkoord te bereiken.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download het pamflet

 

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart