PC 306 : Sectorakkoord Verzekeringen

28/11/2023 - 08u

Sectoraal akkoord

We hebben een akkoord bereikt voor de verzekeringssector (PC 306) die de verbeteringen van jullie arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren vastlegt. Hieronder volgt een samenvatting van de inhoud van het sectorakkoord 2023-2024.

Koopkracht

Er is een aanvullende CAO afgesloten over de toekenning van een koopkrachtpremie. Deze is niet van toepassing aan de bedrijven die al een koopkrachtpremie toegekend hebben op ondernemingsniveau.   Er is geen minimumbedrag voor de sector. Concreet, de cijfers van de resultatenrekening van jaar 2022 zijn te vergelijken met het gemiddelde van de jaren 2017-2021 (NBB-cijfers). De niveaus die bereikt moeten worden voor een koopkrachtpremie en het bedrag per niveau staan in de tabel hieronder. Deze bedragen worden geproratiseerd op basis van je tewerkstellingspercentage.

Winst (%)

Bedrag

100

750 

50

500

45

40

400

35

30

300

25

20

200

15

10

100

5

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deconnectie

Er werd een kader afgesloten op sectorniveau voor het recht op deconnectie in de verzekeringssector.  Deze overeenkomst zal werknemers in staat stellen een beter evenwicht tussen werk en privĂ©leven te bereiken. De overeenkomst garandeert met name dat werknemers in de sector niet worden gecontacteerd tijdens rust- en verlofperioden.

Stelsel werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag (SWT 60/40)

Vanaf 1 juli 2023 hebben werknemers recht op de SWT vanaf 60 jaar met een loopbaan van 40 jaar op basis van wetsartikel 167 van de NAR.

Eindeloopbaan

Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025, kunnen de werknemers aan het einde van hun loopbaan hun prestaties met 1/5de of halftijds verminderen via het tijdskrediet (met RVA uitkering) vanaf de leeftijd van 55 jaar voor werknemers met een lange loopbaan van 35 jaar.

Voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2024 kunnen voltijds tewerkgestelde werknemers met een professionele loopbaan van ten minste 28 jaar vanaf de leeftijd van 50 jaar hun prestaties verminderen met een dag of twee halve dagen per week (zonder RVA uitkering).

Individueel recht op opleiding

Er is een collectieve arbeidsovereenkomst getekend die werknemers het recht geeft op individuele opleiding. Een voltijdse werknemer heeft recht op 4 opleidingsdagen per jaar in 2023 en 5 opleidingsdagen per jaar vanaf 2024.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart