PC 306 : Sectorale onderhandelingen Verzekeringen

17/09/2019 - 09u

Hieronder kunnen julie het pamflet downloaden 

Door aanhoudende druk van de vakbonden heeft Assuralia vandaag een opening gemaakt in het luik koopkracht van de sectoronderhandelingen. Waar de werkgevers in de verzekeringssector vóór de zomer vasthielden aan het principe van een éénmalige premie wil Assuralia nu toch besprekingen voeren rond een deel recurrente invulling van de gevraagde koopkrachtverhoging. Het voorstel dat volgde, spoort echter nog onvoldoende met de financiële resultaten van de sector.

Als we kijken naar deze resultaten alsook de sectorakkoorden in belendende sectoren in de ruime dienstensector moet er verder vooruitgang worden geboekt. Bijvoorbeeld in PC 200, zien de 400.000 bedienden hun loon eind deze maand met 1,1% stijgen. In het jaarverslag van de Nationale Bank kunnen we lezen dat de nettoresultaten in de verzekeringssector de laatste jaren weer in
stijgende lijn en dat verzekeraars hun beleggingspolitiek succesvol hebben aangepast aan de lagerente omgeving.

Alle vakbonden roepen Assuralia dan ook nogmaals op, om met een voorstel te komen dat in lijn ligt met deze prestaties van de sector. Prestaties die notabene geleverd worden door de inzet van het hardwerkend personeel in de sector. Uiteraard zijn wij niet blind voor de specifieke economische omstandigheden waarin de verzekeraars vandaag en in de toekomst moeten werken, maar omgekeerd mogen puike financiële resultaten niet in onevenredige mate in handen blijven van de aandeelhouders van deze maatschappijen. Een rechtvaardige verdeling van de baten is meer dan ooit aan de orde! Tot nader order roepen we onze afgevaardigden in de sector dan ook op om het sociaal overleg verder op te schorten. Acties op het terrein om onze gerechtvaardigde eis voor een soliede invulling van de koopkracht, kracht bij te zetten, zijn vanaf vandaag ook niet langer uitgesloten.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart