Verzekeringswezen (PC 306) : gemeenschappelijke eisenbundel

07/05/2019 - 11u

gemeenschappelijke eisenbundel 2019-2020

Inleiding:

Deze eisenbundel, opgesteld namens het gemeenschappelijk vakbondsfront, werd doelbewust beperkt tot wat wij als “fundamentele punten” beschouwen. Al deze aangehaalde punten en thema’s vormen dus een “onlosmakelijk verbonden geheel” voor de totstandkoming van een sectorakkoord voor de jaren 2019-2020. Wij verwachten een resultaat over al de thema’s.

Koopkracht

De marge van 1,1% moet volledig worden vrijgemaakt, en dit op recurrente wijze.

Een verhoging van de barema’s en van de lage lonen zijn daarvoor bij voorrang de juiste tools.

Werkbaar werk

Formules voor de aanpassing van de arbeidstijd moeten worden voorgesteld en uitgewerkt in de bedrijven van de sector voor het voltallige personeel. Deze aanpassingen moeten de eindeloopbaan doenbaar maken maar ook voor de jongeren tegemoetkomen aan de groeiende behoeften om werk en privéleven te combineren.

Mogelijkheden die in overweging worden genomen:

  • Verbetering van de systemen van loopbaanonderbreking en van eindeloopbaan
  • 4-dagenweek
  • Cao 104, specifieke ADV voor 45+, 50+, 55+, 60+
  • Tijdskrediet met of zonder motief met aanvullende vergoeding betaald door de werkgever en behoud van de rechten (ontslag, pensioen)
  • Het recht om onbereikbaar te zijn
  • Verlenging van de cao tewerkstellingsgarantie van bepaalde duur

Mobiliteit

Telewerk (thuis of in satellietkantoren) moet worden bevorderd, maar binnen een vastgelegd kader.

De parkingkosten (pendel- of stationsparkings, enz.) moeten ten laste worden genomen.

Invoering sectorale fietsvergoeding.

Opleiding

Opleiding moet een effectief, individueel en consequent recht worden.

Als we willen dat de werknemer zijn verantwoordelijkheid neemt omtrent zijn inzetbaarheid, moet hij het recht krijgen om zijn opleiding aan te vullen:

  • 5 dagen per jaar voor elke werknemer
  • Keuze van de bediende voor de opleidingsaanvragen
  • Verhoging van de bedragen van de fondsen voor opleiding en syndicale activiteiten

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart