Verzekeringswezen (PC 306) : gemeenschappelijke eisenbundel

05/07/2021 - 16u

gemeenschappelijke eisenbundel 2021-2022

Koopkracht

Maximale invulling voorziene wettelijke marge (0,4%) via recurrente verhoging van barema’s en reële lonen + 500 euro netto coronapremie

Werkbaar werk

Sectoraal minimumkader voor structureel post covid-telewerk in navolging van onze ‘sectorale aanbevelingen – het nieuwe normaal’ van 15/12/2020 met aandacht voor minstens de volgende elementen:

 • maatwerk via CAO op ondernemingsvlak/AR
 • Wie kan er telewerken (regel is iedereen; welke uitzonderingen)
 • Hoeveel dagen/week
 • Arbeidstijd – werktijden – al dan niet registratie / compensatie
 • Beschikbaarheid – concrete maatregelen en opvolging recht op deconnectie
 • Terugkeermogelijkheid
 • Telewerkvergoeding
 • Materiaal dat ter beschikking wordt gesteld
 • Gebruik eigen apparatuur
 • Manier van leidinggeven
 • Opleiding voor leidinggevenden en werknemers
 • Opvolgen welzijn (mentaal en fysiek) van telewerkers
 • Syndicale (communicatie)rechten
 • Evaluatie telewerkbeleid

Combinatie arbeid-gezin voor ouders van jonge kinderen verbeteren door sectoraal recht op 1/10 ouderschapsverlof
Openstellen landingsbaan vanaf 55 jaar op basis van cao NAR
Verlenging cao van 2/12/2019 SWT vanaf 60 met 40 jaar loopbaan op basis van cao NAR
Beperking toepassing van ‘vrijwillige overuren’

Vorming

Individueel recht op vorming voor elke werknemer gedurende 5 dagen per jaar
Uniforme definiëring van wat we als vorming beschouwen
Afsprakenkader digitale vorming in de sector post-covid (via FOPAS)
Verlenging afspraken risicogroepen
Vastleggen financieringsmechanisme Fonds voor Vakbondsopleidingen en vastleggen toelage 2021-2022 op basis van werkgelegenheidscijfer sector

Diverse

Verlenging ‘vastheid van betrekking’ art. 12 cao 2/12/2019

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart