Verzekeringswezen (PC 306) : Gezamenlijke verklaring 2.0 van de sociale partners van de verzekeringssector met het oog op een stapsgewijze uitweg uit de Covid-19-crisis

04/05/2020 - 13u

Gezamenlijke verklaring 2.0 van de sociale partners van de verzekeringssector met het oog op een stapsgewijze uitweg uit de Covid-19-crisis

De maatregelen die de regering vorige vrijdag, 24 april, heeft aangekondigd en de generieke (interprofessionele) gids (die op 23 april op de website van de FOD-werkgelegenheid arbeid en sociale overleg werd gepubliceerd) verduidelijken enigszins de intenties bij de versoepeling van de coronamaatregelen.

We weten dat de verzekeringsondernemingen momenteel dan ook volop aan het nadenken zijn over concrete voorstellen in het kader van een dergelijke versoepeling.

In het verlengde van hun gezamenlijke verklaring van 15/4 hebben de sociale partners van de verzekeringssector samen vijf gemeenschappelijke beginselen bepaald waar zij achter staan en die zij aan de ondernemingen en hun leden willen richten.   

 

Gemeenschappelijke beginselen bij de versoepeling van de maatregelen:

  • In het kader van de stapsgewijze versoepeling van de maatregelen blijft telewerken, waar mogelijk, de komende weken essentieel bij de ondernemingen.
  • Het is wenselijk om bepaalde werknemers die moeilijkheden ondervinden (sociaal isolement, gebrek aan technologische middelen, …) prioritair de mogelijkheid te bieden om opnieuw op de werkplaats te komen werken als zij dit wensen, in optimale sanitaire omstandigheden.
  • Over het algemeen zal er niet meteen een massale terugkeer plaatsvinden en worden formules met wisselende aanwezigheid aanbevolen (telewerken in meerdere teams of x dag(en)/week…), om de terugkeer van de werknemers naar de werkplaats gradueel te laten verlopen.
  • De maatregelen die in de ondernemingen zullen worden ingevoerd, zijn afgestemd op de situatie en op de kenmerken van de onderneming.
  • De gefaseerde terugkeer en de bepaling van de sanitaire omstandigheden gebeuren met eerbiediging van het sociaal overleg (volgens de gezamenlijke sectorale verklaring van 15 april jongstleden).

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download pdf

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart