Verzekeringswezen (PC 306) : Gezamenlijke verklaring van de sociale partners van de verzekeringssector met het oog op een stapsgewijze uitweg uit de Covid-19-crisis

17/04/2020 - 11u

Gezamenlijke verklaring van de sociale partners van de verzekeringssector met het oog op een stapsgewijze uitweg uit de Covid-19-crisis

De verzekeringssector maakt momenteel een ongezien hevige crisis door. Geconfronteerd met deze onvoorziene pandemie, hebben de ondernemingen zich in alle dringendheid moeten aanpassen.

De (bijna) algemene toevlucht tot telewerken stelde onze werknemers in staat om te blijven werken, in een gezonde omgeving en veilige omstandigheden.

Toch moet er ook worden gedacht aan het moment waarop de lockdownmaatregelen (stapsgewijs?) worden opgeheven.

In dat kader roepen de verenigde sociale partners van de sector alle werkgevers en werknemers in de sector op tot een constructieve sociale dialoog in de ondernemingen.

Ze herinneren hierbij aan de belangrijke rol van de CPBW’s (de Comités voor preventie en bescherming op het werk), die ten volle zouden moeten worden betrokken bij de terugkeer naar een ‘normale’ situatie.

Het is daar dat vragen over de fysieke veiligheid en over sanitaire omstandigheden aangekaart horen te worden, zoals het dragen van beschermingsmaskers, afspraken over social distancing, ...

Deze oproep betreft ook, waar dit nodig is, het sociaal overleg met de vakbondsafvaardiging of in de ondernemingsraad, naargelang hun respectieve bevoegdheden (bv. de arbeidsorganisatie, …).

De sociale partners hebben er alle vertrouwen in dat deze dialoog de sector kalm en sereen uit de Covid-19-crisis zal kunnen leiden.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download pdf

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart