Zelfstandige bankbemiddeling (PC 341) : gemeenschappelijke eisenbundel

31/03/2017 - 13u

gemeenschappelijke eisenbundel 2019 - 2020

Koopkracht

Na een heel bescheiden invulling van de koopkrachtmarge, teneinde de ondernemingen in de sector “ademruimte” te geven in het sectorakkoord van 2017-2018 vragen wij dat dat voor 2019-2020 de volledige marge van het IPA wordt vrijgemaakt, en dit op recurrente wijze.

Een verhoging van de barema’s en van de reële lonen zijn daarvoor bij voorrang de juiste tools.

Werkbaar werk

De mogelijkheden om het rustiger aan te doen op het einde van de loopbaan werden ingekort door regeringsmaatregelen. Om werken ‘werkbaar’ te houden vragen wij bijkomende verlofdagen in het kader van cao 104

  • Een extra verlofdag op 58 jaar en een extra verlofdag op 60 jaar.

Loopbanen worden mobieler. Meer dan vroeger verandert men makkelijk van job. Om rekening te houden met deze gewijzigde realiteit en om de loyaliteit ten aanzien van de sector vragen wij:

  • Dat de berekening voor het anciënniteitsverlof gebeurt op basis van sectoranciënniteit en niet meer op ondernemingsanciënniteit.

Opleiding

Een cao opleiding werd ter invulling van de Wet Peeters afgesloten in 2018 met een groeipad van gemiddeld 5 dagen tot 2020. Wij stellen voor om dit te evalueren in het 2e semester van 2020.

Mobiliteit

Conform artikel 3 van het IPA verder inzetten op een modal shift en duurzaam vervoer:

  • Wij vragen dat de parkingkosten (pendel- of stationsparkings, enz.) ten laste worden genomen door de werkgever.

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart