Zelfstandige bankbemiddeling (PC 341) : Sectoraal akkoord 2021-2022

20/12/2021 - 13u

Sectoraal akkoord 2021-2022 

Voor de sector van de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten (PC 341) hebben we een akkoord afgesloten dat zorgt voor een verbetering van je loon- en arbeidsvoorwaarden. 
Hieronder vind je een samenvatting van het sectoraal akkoord 2021-2022.

Koopkracht

Een coronapremie van € 375, in de vorm van elektronische consumptiecheques, wordt uiterlijk op 31 maart 2022 uitbetaald aan werknemers in dienst op de datum van de uitbetaling in bedrijven die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité 341 vallen.

Opleiding

Het minimum aantal dagen opleiding voor alle werknemers van de sector werd verhoogd tot gemiddeld 5 dagen per jaar.

1/10 ouderschapsverlof

Op 7 december 2021 sloten de sectorale sociale partners een cao aangaande het sectoraal recht 1/10e ouderschapsverlof.

Telewerk

De bedrijven engageren zich om een overleg op te starten met de bedoeling om tot een akkoord te komen aangaande telewerk.

Tijdskrediet en einde loopbaan

Op 07/12/2021 sloten de sectorale sociale partners twee cao’s voor de verlaging van de leeftijdsgrens tot 55 jaar voor toegang tot tijdskrediet 1/5de en halftijds tijdskrediet met vergoeding.

SWT

Op 7 december 2021 sloten de sectorale sociale partners een cao aangaande het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag lange loopbaan 2021-2022.

Fietsvergoeding

De sectorale sociale partners bevestigen dat de fietsvergoeding momenteel 0,24 euro per kilometer bedraagt.

 

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart