PC 313 - Apotheken en tarificatiediensten : sectoraal akkoord 2019/2020

05/12/2019 - 09u

Hierna het sectoraal akkoord 2019/2020 voor de werknemers van het PC 313 - Apotheken en tarificatiediensten :

Koopkracht

  • Een eenmalige bruto premie voor het jaar 2019 van € 70.
  • Jaarlijkse recurrente brutopremie van € 210 vanaf 2020. In een bedrijfsakkoord  kan de werkgever vrij overeenkomen dat de premie wordt toegekend in een andere vorm. In dit geval moet het voordeel de totale waarde van het bedrag dekken (RSZ- inbegrepen).

Mobiliteit

  • Als alleen een fiets wordt gebruikt om zich te verplaatsen, dan wordt er een premie voorzien van € 0,15/km (met een maximum van 30 km /dag Heen/Terug).
  • Indien er een combinatie is met het openbaar vervoer, wordt er naast de vergoeding in het abonnement op het openbaar vervoer een  premie voor het traject per fiets van € 0,10/km toegekend (met een maximum van 30 km/dag Heen/Terug).
  • Alle andere verplaatsingen : volgens 80% van een treinabonnement 2de klasse.

Klein verlet

Uitbreiding klein verlet naar 10 dagen in het geval van het overlijden van een kind jonger dan 18 jaar of van zijn echtegeno(o)t(e).

SWT

Verlenging SWT (brugpensioen).

Anciënniteitsverlof

Anciënniteitsverlof 2de dag na 25 jaar.

Behoud rechten

Behoud van verworven rechten.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart