Sectorale onderhandelingen | Apotheken en tarificatiediensten 2021-2022

01/12/2021 - 15u

Sectorale onderhandelingen | Apotheken en tarificatiediensten

De onderhandelingen voor de Apotheken en tarificatiediensten (PC 313) zijn begonnen.

De eisenbundel heeft betrekking op alle werknemers met een arbeidsovereenkomst in PC 313 en geldt voor de jaren 2021-2022 met uitzondering van de CAO’s betreffende SWT waarvoor een langere duur mogelijk is.

Koopkracht

 • Maximaal gebruik van de loonmarge (vanaf januari 2021)
 • Toekenning van de consumptiecheque van 500 euro

Tewerkstelling & werkbaar werk

 • Arbeidsduurvermindering : de apothekers naar een regeling van 38 uur/week brengen
 • Toekenning van dagen verlof om dwingende redenen (betaald door de werkgever)
 • Opwaardering van de wachtdiensten
 • Tijdskrediet mogelijk voor de apothekers
 • Vastzetten van een bepaald aantal weekends zonder werk
 • Invoering van een werkregeling van minimum 28 uur voor iedereen
 • Invoering van een minimale pauzetijd tussen 2 prestaties
 • Verplaatsingstijd = werktijd voor de rondreizenden
 • Recht op werken in 4-dagenweek
 • Combinatie privéleven / beroepsleven

Eindeloopbaan en cao 104

 • Verlenging en verbetering van de SWT-stelsels (ex-brugpensioen)
 • Maximaal gebruik van de maatregel m.b.t landingsbanen (tijdskrediet) en automatische vervanging
 • Invoering van verlofdagen gekoppeld aan de leeftijd
 • Maximaal gebruik van de maatregelen m.b.t. tijdskrediet
 • Verbetering van de regels voor het anciënniteitsverlof

Verplaatsing en mobiliteit

 • Terugbetaling van de verplaatsingskosten, ook met een privéwagen, heen/terug
 • Invoering van een fietspremie (heen/terug) buiten de loonmarge

Syndicale thema’s

 • Invoering van een syndicale premie (buiten 0,4%)
 • Verhoging van de kredieturen en van de mandaten
 • Verlaging van de drempel om een SA te installeren

Klein verlet

 • Verhoging van het aantal dagen bij overlijden van een verwante in de eerste graad
 • Dagen afwezigheid om dwingende redenen

Opleiding

 • Traject naar 5 dagen individuele opleiding per werknemer en per jaar. Omzetting van die dagen in verlof indien niet toegekend binnen het jaar
 • De uren opleiding, ook de uren verplichte opleiding, moeten tijdens de werkuren gegeven worden. Alle uren opleiding worden beschouwd als arbeidstijd

Recht op deconnectie

Behoud van alle verworvenheden

Bijlage

Gemeenschappelijke eisenbundel

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Gemeenschappelijke eisenbundel

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart