PC 321 - Groothandelaars en verdelers geneesmiddelen : sectoraal akkoord 2019/2020

02/12/2019 - 09u

Hierna het sectoraal akkoord 2019/2020 voor de werknemers van het PC 321 - Groothandelaars en verdelers geneesmiddelen :

Koopkracht

  • Vanaf 1 januari 2020 zullen de barema‚Äôs en de werkelijk betaalde maandlonen verhoogd worden met 22 EUR bruto per maand.
  • De voltijdse werknemer die de volledige referteperiode in dienst is geweest krijgt een eenmalige bruto premie van 200 EUR, betaalbaar samen met de lonen van de maand december 2019. De deeltijdse werknemer krijgt een pro rata op basis van de tewerkstellingsgraad vermeld in de arbeidsovereenkomst.

Mobiliteit

Vanaf 1 januari 2020, wordt er een vergoeding van 0,24 euro per kilometer ingesteld voor de verplaatsingen per fiets ten belope van de werkelijk afgelegde afstand tussen de woonplaats en het werk (heen en terug).

Eindejaarspemie

Vanaf 1 januari 2020, worden periodes van zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties, met een maximum van 15 weken of 17 weken bij de geboorte van een meerling.

GSM chauffeur

De sociale partners bevelen aan dat in bedrijven waar hier nog geen regeling over bestaat op korte termijn een geschikte regeling wordt voorgesteld. Indien deze regeling niet kan aanvaard worden, zal de meest gerede partij dit geschil voorleggen aan het sectoraal verzoeningsbureau.

Werkgelegenheid

In geval van ontslag om economische of technische redenen binnen een periode van 60 dagen van 3 % der werknemers met een minimum van 3 (in een juridische entiteit en/of een bedrijfstechnische entiteit), wordt een overlegprocedure gevolgd.

Tijdskrediet en SWT

Maximale verderzetting van de bestaande stelsels.

Rimpeldag

Vanaf het kalenderjaar 2020 heeft de werknemer van 57 jaar en ouder recht op een bijkomende betaalde verlofdag. Indien het budget van het sociaal fonds 321 het toelaat, wordt de dag vanaf 2021 vanaf 56 jaar toegekend.

Opleiding

Er wordt een opleidingsinspanning voorzien die minstens gelijkwaardig is aan een opleidingsinspanning van drie dagen gemiddeld per jaar, per voltijds equivalent voor de jaren 2019-2020.

Syndicale premie

  • 145 euro per jaar voor werknemers die voltijds zijn tewerkgesteld (normale syndicale bijdrage) en hun bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de premie ;
  • 75 euro per jaar voor werknemers die deeltijds zijn tewerkgesteld (beperkte syndicale bijdrage) en hun bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de premie.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart