PC 321 - Groothandelaars en verdelers geneesmiddelen: binnenkort krijg je je eindejaarspremie!

16/11/2023 - 13u

Eindejaarspremie!

Werknemers van het PC 321 hebben recht op een eindejaarspremie. De eindejaarspremie wordt betaald door de werkgever in de loop van de maand december (vóór 25 december).

Wie heeft recht op een eindejaarspremie?

  • in de loop van het jaar door een arbeidsovereenkomst met de onderneming verbonden geweest zijn;
  • tenminste vier maanden dienst tellen in de onderneming;
  • de onderneming niet vrijwillig verlaten hebben (vertrekken met het oog op het nemen van een pensioen of brugpensioen of ontslag omwille van economische werkloosheid worden niet als vrijwillig beschouwd). Opgelet! Werknemers die de onderneming vrijwillig verlaten, hebben wel recht op de eindejaarspremie als zij tenminste 7 jaar dienst tellen in de onderneming (op het ogenblik van het ontslag);
  • niet ontslagen zijn omwille van dringende redenen.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

  • Bediende: ben je als bediende het ganse jaar in dienst geweest, dan bedraagt de premie het werkelijke loon van december.
  • Arbeider: ben je als arbeider het ganse jaar in dienst geweest, dan bedraagt de premie: 160 X het uurloon van december.

Werknemers die niet het volledige jaar in dienst waren van de onderneming, hebben recht op een pro rata berekening : 1/12de per volledig gewerkte maand.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download ons pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart