PC 321 | Protocolakkoord

26/11/2021 - 13u

Protocolakkoord PC 321 | CAO 2021-2022

Na de derde onderhandelingsronde werden de sociale partners het eens over een protocolakkoord.

De belangrijkste onderdelen van dit akkoord :

1. Koopkracht

  • Verhoging van de reële lonen met € 10 bruto per maand naar rato van de arbeidstijd vanaf 1 januari 2022.
  • Coronapremie € 300 (pro rata).

2.  Werkgroep:

  • Oprichting van een werkgroep over onderbroken diensten onder leiding van de voorzitter van het paritair comité.
  • Er zal feedback over het inzetten van uitzendkrachten worden gegeven en deze zal in het paritair comité van juni worden gepresenteerd (dagcontracten, verantwoording van uitzendkrachten door bedrijf).

3. Telewerk

  • Aanbeveling aan bedrijven om prioritaire aandacht te schenken aan telewerk. Evaluatie eind 2022.
  • Recht op deconnectie: De sociale partners ondersteunen overleg op bedrijfsniveau om een evenwicht tussen werk en privéleven te bereiken.

4. Eindejaarspremie

  • Gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) voor de berekening van de eindejaarspremie, alsook voor de berekening van het vakantiegeld.
  • Recht op de eindejaarspremie naar rato van de gewerkte tijd vanaf 4 maanden anciënniteit.
  • Na 7 jaar anciënniteit, recht op de eindejaarspremie naar rato van de gewerkte tijd in geval van ontslag of verbreking van het contract in onderling overleg.

5. Verlenging van bestaande CAO’s SWT, tijdskrediet.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met je afgevaardigden.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart