Handel | PC's 202, 311 en 312: sociaal overleg binnenkort een dode taal?

27/09/2023 - 12u

Sociaal overleg binnenkort een dode taal?

Comeos zet de toon!

De werkgeversvertegenwoordigers mogen tijdens de sectoronderhandelingen dan wel beweren dat ze tot een akkoord willen komen, tegelijk wijzen ze alle vragen van de werknemersvertegenwoordigers resoluut af.
Als argument daarvoor wijzen ze op hun uitdagingen: het concurrentievermogen, de loonkost en hun aanpassingsvermogen aan de behoeften van de markt.

Focus op 4 cruciale punten

Wij daarentegen hebben intussen onze oorspronkelijke eisenbundel sterk ingeperkt. We hebben ons gefocust op 4 cruciale punten:

  • De omkadering van onzekere contracten: studentencontracten, contracten van bepaalde duur, vervangingscontracten of andere onzekere contracten zoveel mogelijk beperken
  • Het recht op een 4-dagenweek voor deeltijdse werknemers
  • Verbeterde voorwaarden voor de toekenning van de eindejaarspremie in pc 311
  • De toekenning van de koopkrachtpremie in zoveel mogelijk bedrijven

Het antwoord van de werkgevers is vier keer ronduit NEEN, met geen enkel ander voorstel voor de eerste 3 punten en met dusdanige voorwaarden voor de koopkrachtpremie dat niemand die in werkelijkheid zal krijgen. De meest gevoelige punten zouden doorgeschoven worden naar een hypothetische dialoog over de harmonisering van de pc’s of naar een rondetafelconferentie over de toekomst van de handel. Een rondetafelconferentie waar Comeos al jaren niets van wil weten. Misschien hopen ze de hele sector naar pc 202.01 over te hevelen tijdens de besprekingen over de harmonisering van de paritaire comités!

Dat is niet het model dat wij willen!

Als klap op de vuurpijl gijzelt Comeos de werknemers die tijdskrediet willen opnemen of in een SWT-regeling willen stappen door de winkelketens te vragen geen bedrijfs-cao te ondertekenen. Dat willen ze als pasmunt achter de hand houden tegenover de vakbonden.
Dit is ronduit beschamend omdat zowel tijdskrediet als SWT ook interessant zijn voor de werkgevers.

Er staan nog twee vergaderingen gepland in oktober. Hoogstwaarschijnlijk zal er een krachtsverhouding nodig zijn om iets voor de werknemers binnen te halen.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Handel via https://www.facebook.com/aclvbhandel/notifications/.

Download

Pamflet in gemeenschappelijk vakbondsfront

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart