PC 202, 311 en 312 (Handel) : sectoraal akkoord

23/11/2021 - 15u

Sectorakkoord Handel (PC 202/311/312)

Dinsdagmiddag 23 november zaten de sociale partners opnieuw aan tafel om de laatste hand te leggen aan het sectorakkoord binnen de handelssector. Nadat de syndicale organisaties de voorbije dagen hun achterban hadden geconsulteerd werd het sectorakkoord goedgekeurd.

Volgende realisaties werden bekomen:

KOOPKRACHT

 • In december wordt een niet-recurrente brutopremie van 70 EUR uitbetaald voor voltijdse werknemers. En dit voor alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst op 30/09 en nog in dienst in december 2021. Voor deeltijdse werknemers wordt dit bedrag pro rata uitbetaald.
 • Vanaf 01/01/2022 een maandelijkse verhoging van 10 EUR bruto (pro rata voor deeltijds)
 • Coronapremie :
  • Voor alle werknemers in pc 202 en pc 312, behalve diegene tewerkgesteld bij Cora, Match, Mestdagh en Hema, wordt een eenmalige premie van € 500 voor een voltijdse werknemer toegekend in december 2021 (op hetzelfde moment als de eindejaarspremie)
  • Voor Cora, Match, Mestdagh, waar in vergelijking met andere bedrijven de resultaten minder goed zijn, wordt de premie beperkt tot € 200/voltijds
  • Voor Hema bedraagt de premie € 250/voltijds
  • Voor de werknemers in pc 311 zorgde de coronacrisis voor een verdeeld resultaat inverschillende bedrijven. In de praktijk zullen enkel werknemers tewerkgesteld in bedrijven die in 2019 en 2020 bedrijfswinst hebben geboekt (m.a.w. geen verlies) kunnen genieten van een coronapremie van € 250. Voor de anderen kan enkel een specifieke onderhandeling op bedrijfsvlak de deuren openen voor deze premie.
  • De verschillende coronapremies worden toegekend aan werknemers met een arbeidsovereenkomst op 30/09/21 (behalve wie op 30/09/21 al langer dan een jaar langdurig ziek is) en die ophet moment van de uitbetaling (december 2021)nog steeds in dienst zijn. Voor deeltijdse wordt deze premie pro rata toegekend op basis van de gepresteerde en gelijkgestelde uren van 01/01/21 tot 31/10/21(en dus niet op basis van de contractuele uren)
  • De coronapremie wordt toegekend via consumptiecheques
 • Premie kinderopvang:
  • de tussenkomst in de kosten blijft identiek (€ 3/dag opvang, met een maximum van € 600/jaar), maar deze werd uitgebreid naar alle kinderen tot de leeftijd van 6 jaar (i.p.v. 3 jaar). Enkel voor opvang erkend door Kind & Gezin of ONE.

VERPLAATSINGSKOSTEN

Vanaf nu kunnen werknemers die tot € 37.500/jaar verdienen hun verplaatsingskosten vergoed krijgen. Momenteel lag het plafond op € 35.000/jaar. De overige terugbetalingsvoorwaarden blijven dezelfde.

EINDE LOOPBAAN

 • Tijdskrediet:
  • 1/5de en halftijds tijdskrediet toegankelijk vanaf de leeftijd van 55 jaar. Voor halftijds tijdskrediet blijft de tussenkomst van het Sociaal Fonds vanaf 55 jaar.
 • SWT (ex-brugpensioen):
  • voor werknemers die voldoen aan de voorwaarden van cao 151, 152 en 153 van de NAR (zware beroepen en lange loopbaan), verlenging van de mogelijkheid om te vertrekken in SWT.

VEILIGHEID IN DE WINKELS

Er zal een bewustmakingscampagne worden opgezet om samen een doeltreffend preventiebeleid uit te stippelen. Door Corona is de (non-)verbale agressie in de winkels alleen maar toegenomen.

CAO'S BEPAALDE DUUR

De CAO’s van bepaalde duur, zowel gesloten in de ondernemingen als op sectorvlak, worden verlengd tot 30/06/2023.

Bijlage

Pamflet

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Handel via https://www.facebook.com/aclvbhandel/notifications/.

Download

Download

Pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart