Sectoraal akkoord in de handelssectoren pc 202-311-312!

03/07/2017 - 08u

De vakbonden en werkgevers van de sectoren pc 202, 311 en 312 zijn tot een akkoord gekomen voor 2017 en 2018 en we zijn best tevreden met wat we hebben kunnen bereiken. Hieronder kan je de voornaamste punten vinden.

Ka-tjing!

Qua koopkracht komt er bij iedereen vanaf juli 25 euro maandelijks bij op het loon. Maandelijks uiteraard, een bedrag dat bovendien meegroeit bij een eventuele indexering.

Ben je op 30 november 2017 nog (of al?) in dienst? Dan krijg je als voltijdse een nieuwe eenmalige premie van 70 euro! Een deeltijdse krijgt deze dan verhoudingsgewijs.

Tijd voor iets anders?

Het blijft ook nu mogelijk om op bedrijfsvlak de sectorale ecocheques om te zetten in een ander evenwaardig voordeel. De kans is natuurlijk groot dat dit al gebeurd is, of dat men geoordeeld heeft dat dit toch interessanter bleek te zijn.

Ondernemingen die zijn overgestapt naar het pc 202, kunnen de oude sectorpremie van 250 en 70 euro nog steeds omzetten, voor zover dit nog niet gebeurd is.

Vraag voor deze laatste punten na bij je aclvb-mandataris, hoe het bij jullie geregeld is.

Ka-tjing 2 (voor onze leden!)

De syndicale premie wordt verhoogd…en dit naar het maximale! Dit ligt nu vast op 145 euro per jaar voor een voltijdse en 72,50 euro voor iemand die beperkte syndicale bijdragen betaalt.

Verdiende rust

Tijdskrediet en SWT zijn al eventjes beperkt geworden. Uiteraard heb je nog een aantal nationale rechten die voor iedere werknemer gelden (zoals Tijdskrediet met motief), maar voor enkele vormen van SWT (voormalige brugpensioen) en tijdskrediet is er een sectorafspraak nodig.

Tijdskrediet halftijds of voltijds in het stelsel van eindeloopbaan zal dus mogelijk blijven op 55 jaar en bovendien nu ook voor kaders (met uitzondering van de store manager in pc 202 en 311, of tot en met categorie 5 in pc 312).

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) is van toepassing op mensen van 33 jaar in zwaar beroep met 20 jaar nachtarbeid of  zwaar beroep (58 jaar in 2017 of 59 jaar in 2018) of 35 jaar in zwaar beroep (zelfde voorwaarden), of met een beroepsloopbaan van 40 jaar (58 jaar in 2017 of 59 jaar in 2018).

Ook wordt in dat geval de leeftijd op 60 jaar in 2017 en 61 jaar in 2018 gelegd, voor wat betreft het beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Jezelf verbeteren?

Er worden twee dagen per werknemer voorzien om opleidingen te volgen. Hoe dit wordt toegepast in de bedrijven, zullen we nog proberen regelen. In elk geval ruimte genoeg dus voor jou om iets bij te leren…

Baby’s zijn iets minder duur geworden…

De bestaande tussenkomst voor de kinderopvang tussen 0 en 3 jaar wordt opgetrokken van twee naar drie euro per dag. Handig!

Mijn machine zit al vol!

Er zijn hier en daar discussies geweest over personeelsleden die gevraagd werd hun arbeidskledij zelf te wassen. Dat kán, maar dan zullen er wel door het bedrijf eerst afspraken moeten gemaakt worden met de vakbonden binnen jouw bedrijf, over het wat en hoe.

Anti-agressie

Er zal risicoanalyse worden gedaan in de bedrijven rond alles wat met agressie te maken heeft; de werknemersafgevaardigden en leiding zullen bovendien een seminariedag kunnen volgen om in het bedrijf gepaste oplossingen te zoeken.

Dit alles betekent dat JIJ hier recht op hebt. Blijkt het niet te kloppen? Vraag dan eens na bij een ACLVB-afgevaardigde.

Je kunt hier de gemeenschappelijke pamflet downloaden.

Prettige vakantie iedereen!

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download het pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart