PC 201 en 202.01 | Eisenbundel

25/11/2021 - 07u

Eisenbundel PC 201 en 202.01 | CAO 2021-2022

Koopkracht

 • Forfaitaire verhoging van de barema’s, de reële lonen en GMMI (invulling van de 0,4%)
 • Coronapremie op sectorniveau en mogelijkheid dit aan te vullen op bedrijfsniveau. Controlemogelijkheid bij problemen.
 • Eindejaarspremie
  • na 3 maanden tewerkstelling ipv 6 maanden
  • Berekening in functie van de reëel gepresteerde en gelijkgestelde dagen en niet in functie van volle maanden in dienst
  • Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid
 • % GMMI studenten (van 80% tot 100% ipv 70% tot 100%)

Kwaliteit van werk en omkadering van flexibiliteit

 • Registratie van de arbeidstijd
 • Werkzekerheid – omkadering van de flexibiliteit
  • Min. dagelijkse arbeidsduur van 4u./dag 
  • Prestaties te spreiden over max. 5 dagen
  • Contract van minimum 20u/week
  • Beperking beschikbaarheid deeltijdwerkers
 • Tijdskrediet, maximalisering van rechten
 • Eindeloopbaan
  • Maximalisering van SWT-stelsels
  • Tijdskrediet landingsbanen: complement +55 jaar, ook mogelijkheid in die bedrijven met -10 WN’ers
  • Anciënniteitsverlof: 1 dag op 45 jarige leeftijd, 2 dagen op 55 jarige leeftijd

Werk versus privé-leven

 • Indien regelmatig prestaties op zondag, mogelijkheid om 10 dagen op jaarbasis “te compenseren”, vrij te kiezen door de werknemer (ook op zaterdag)
 • Mogelijkheid om x vrije weekends te nemen (via verlof, extra legaal verlof, recup, …)
 • Familiaal verlof: betaling van 2 eerste dagen door werkgever en 2 volgende dagen door sociaal fonds. Toevoegen reden (klein verlet of familiaal verlof): verhuis
 • Uitbreiding vaderschapsverlof. 5 extra dagen bij de 15 bestaande dagen. Via fonds of via werkgever.

Vervoerskosten

 • Tegemoetkoming kosten privé-vervoer andere dan de fiets
 • Optrekken werkgeverstussenkomst bij gemeenschappelijk vervoer

Besteding middelen risicogroepen

 • Evaluatie van de bestaande maatregelen
 • Ontwikkelen nieuw beleid

Agressie op de werkvloer

 • Zie akkoord grootdistributie. Is een samenwerking mogelijk?

Werkgroepen

 • Kwaliteit van werk
 • Vorming
 • Re-integratie na langdurige ziekte
 • Toekomst van de sector

Syndicale vertegenwoordiging op de werkvloer

Syndicale premie

Verlenging van bestaande sector- en bedrijfs-cao’s

 • Verlenging cao’s van bepaalde duur

Groepsverzekeringen

 • Wat met de hangende vragen PC’s arbeiders?
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart