PC 311/312/202/201 : Open Brief

17/04/2020 - 11u

Sectorale dialoog : maatregelen voor de opheffing van de lockdown

Er bestaan scenario’s voor de heropening van niet-voedingswinkels op korte (nu zaterdag voor doe-het-zelfzaken en tuincentra) of middellange (na 03/05 voor anderen) termijn.

Uitgaande van onze gezamenlijke ervaring in de non-foodsector lijkt het ons belangrijk dat we nu al de nodige krijtlijnen uittekenen om een heropening onder de best mogelijke veiligheidsvoorwaarden voor de werknemers mogelijk te maken. Wij vragen dus om hierover volgende week (bijv. woensdag) te kunnen praten zodat we samen een minimale sokkel van aan te bevelen maatregelen kunnen uitwerken voor toekomstige heropeningen in pc 201, pc 311 of bij Hema (pc 312). De veiligheidsmaatregelen genomen in de voedingswinkels moeten ook in de rest van de sector verzekerd worden alvorens de deuren voor het publiek te openen. Als bijlage vindt u een reeks vragen waarop een antwoord dient te komen, zowel op sectorvlak als in elk bedrijf en dit vóór enige heropening. Wat pc 311 (+ Hema) betreft, zijn wij bereid om ons te verplaatsen voor een fysieke vergadering (met alle maatregelen rond social distancing) zodat we rechtstreeks kunnen praten met werkgevers van pc 311 (anders dan de vergadering met de voedingssector). Zo kunnen we samen nadenken over de scenario’s voor heropening.

Het zal ook van belang zijn dat we elke keten/activiteit (en elk soort winkel) analyseren om op voorhand en in de grootste sereniteit alle passende specifieke veiligheidsmaatregelen te voorzien. We vragen dan ook dat de CPBW’s van alle bedrijven uit pc 311 (en uit pc 201 non-food) zo spoedig mogelijk bijeengeroepen worden om die besprekingen snel op te starten. De CPBW’s moeten, zoals hun basisbevoegdheden voorzien, nauw bij het heropeningsproces betrokken worden.

Tevens bestaat de kans dat de heropeningen gebeuren in een globaal kader van aangehouden (of deels versoepelde) lockdown. Er zal dus moeten worden nagedacht over kwesties als kinderopvang (gesloten scholen, ...) tot eind juni, zogezegde risicopersonen (of mensen die met een risicopersoon samenleven), maar in een tweede fase ook met de zomerperiode (als activiteiten zoals stages en kampen verboden zouden zijn).

Ook over het punt van de gelijkstellingen van onze sectorale cao’s (ecocheques) moet snel een beslissing worden genomen. We moeten die discussie dus heel snel afronden.

Naar aanleiding van de aankondiging van de regering van vorige week zien we ook initiatieven rond terbeschikkingstelling opduiken. We moeten dat op sectorvlak kunnen omkaderen (voorwaarden) om de werknemers voor wie dat bedoeld is de nodige zekerheid te geven (bijvoorbeeld Decathlon). Gezien de tijdelijke aard van de maatregel moeten we daar dus ook heel snel over praten.

We moeten ook nu al samen over de toekomst kunnen nadenken. We vragen dan ook dat we heel snel samen een analyse kunnen maken van de situatie van de subsectoren die getroffen worden door ‘coronasluitingen’ om binnen een sectoraal kader pistes voor oplossingen te overwegen teneinde een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling te vrijwaren of behouden en de impact van deze crisis op de sector in al haar aspecten (economisch, gezondheid, handelsmodel, ontwikkeling van e-commerce, enz.) in te schatten. Dit moet in de komende weken op de agenda geplaatst kunnen worden.

Het sectoraal overleg moet dus zo snel mogelijk weer opgestart worden om de tijdelijke en toekomstige uitdagingen aan te gaan.

In afwachting van een snelle reactie verblijven wij met de meeste hoogachting,

Het gemeenschappelijk vakbondsfront

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de open brief

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart