Sectoraal akkoord in de (zelfstandige) handelssectoren pc 201 en 202.1!

06/07/2017 - 16u

De vakbonden en werkgevers van de sectoren pc 201 en 202.1 zijn tot een akkoord gekomen voor 2017 en 2018 en we zijn best tevreden met wat we hebben kunnen bereiken. Hieronder kan je de voornaamste punten vinden.

Ka-tjing!

Qua koopkracht komt er bij iedereen vanaf augustus 20 euro bij op het loon. Maandelijks uiteraard, een bedrag dat bovendien meegroeit bij een eventuele indexering.

Sneller hoger loon!

Wie in een onderneming tot twintig werknemers werkt, zal al na zes maanden anciënniteit automatisch overgaan naar looncategorie 2.

Geen jongerenlonen meer!

De jongerenlonen worden afgeschaft. Dat betekent dat wie tussen de 16 en 20 aangeworven wordt, minstens op het basissectorloon betaald wordt en dus niet op basis van een percentage van dit barema. Dit geldt niet voor studenten, die natuurlijk in een andere situatie zitten.

Iets voor de fiets..

Wie met de fiets komt, zal vanaf 1 januari 0.23 euro krijgen per kilometer (tot maximum 20 km heen en terug).

Eindeloopbaan.

Tijdskrediet en SWT zijn al eventjes beperkt geworden. Uiteraard heb je nog een aantal nationale rechten die voor iedere werknemer gelden (zoals Tijdskrediet met motief), maar voor enkele vormen van SWT (voormalige brugpensioen) en tijdskrediet is er een sectorafspraak nodig

Tijdskrediet halftijds of één vijfde in het stelsel van eindeloopbaan zal dus mogelijk blijven op 55 jaar

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) is van toepassing op mensen van 33 jaar in zwaar beroep met 20 jaar nachtarbeid of  zwaar beroep (58 jaar in 2017 of 59 jaar in 2018) of met een beroepsloopbaan van 40 jaar (58 jaar in 2017 of 59 jaar in 2018) .

Ook wordt in dat geval de leeftijd op 60 jaar in 2017 en 61 jaar in 2018 gelegd, voor wat betreft het beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Jezelf verbeteren?

Er worden twee dagen per werknemer voorzien om opleidingen te volgen. In elk geval ruimte genoeg dus voor jou om iets bij te leren…

Kinderen zijn iets minder duur geworden…

De bestaande tussenkomst voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang  wordt opgetrokken van 520 naar 780 euro per jaar. Handig!

Jongere aanwerven: win-win

Bedrijven die een -26jarige aanwerven kunnen hiervoor een premie krijgen van 2500 euro. Voorwaarde is wel dat deze persoon al een jaar in dienst is en het om een volwaardig contract van bepaalde duur of onbepaald duur gaat: kwestie van de werkgevers te belonen die in mensen investeren en niet zij die gewoon een premie willen incasseren…

Sociale fondsen.

Er zijn enkele tussenkomsten van de sociale fondsen in het PC 201 en 202.1: deze worden verder gezet.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download het pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart