Haven van Gent 301.02 | Sectorakkoord

29/01/2024 - 10u

We hebben een akkoord bereikt in het Paritair Subcomité 301.02 (Haven van Gent). In dit akkoord worden de verbeteringen van je loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren vastgesteld. Je kunt het volledige akkoord bekijken op onderstaande link.

De belangrijkste punten van het Protocolakkoord  2023-2024 :

Landingsbanen

Voor alle werknemers ressorterend onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de haven van Gent wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking, of met één vijfde. Deze regeling gaat in op 1 januari 2024 en eindigt ambtshalve op 30 juni 2025.

Premie groepsverzekering havenarbeiders uit de pool

Voor de havenarbeiders uit de pool die het voordeel van een groepsverzekering genieten, wordt de premieberekening als volgt gewijzigd:

  • Premieberekening 2025:

Op basis van daadwerkelijke arbeidsprestaties 1/10/2023-30/9/2024:

- minder clan 80 arbeidsprestaties of VA op 1/1/2025: 255,60 EUR

- vanaf 80 tot en met 160 arbeidsprestaties : 550 EUR

- vanaf 160,5 arbeidsprestaties : 950 EUR

  • Premieberekening vanaf 2026:

Idem 2025 maar met aangepaste data (referteperiode prestaties en VA).

Fietsvergoeding

De tussenkomst van de werkgever bedraagt 0,27 EUR per kilometer vanaf 1 januari 2024.

Verlenging aflopende collectieve arbeidsovereenkomsten tot 31 maart 2025.

Langlopende overeenkomsten

Alle langlopende overeenkomsten met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden buiten deze beschreven en omvat in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en voor zover ze niet werden opgezegd, blijven behouden voor de duur van dit sociaal akkoord.

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart