Kritiek van Open Vld op wet-Major: nieuwe borstels vegen goed

19/06/2019 - 17u

Open Vld heeft een nieuwe havenexpert in stelling gebracht in de persoon van Christian Leysen. Het kersvers verkozen federaal parlementslid laat er geen gras over groeien en trekt meteen van leer tegen de wet-Major, tegen de havenarbeiders en tegen hun vakbonden (De Tijd van 15/06/2019).

Zo smijt Leysen alles op één hoopje en met niet mis te verstane bewoordingen verklaart hij ‘Dat het hoog tijd is om het achterhaald corporatistisch arbeidsregime in de havengebieden naar de geschiedenisboeken te verwijzen. Dat functies en ploegsamenstellingen uit het verleden leiden tot blokkeringsmechanismen en nutteloze prijsverhogingen’

Als ACLVB Haven van Antwerpen moeten wij vaststellen dat Open Vld opnieuw de wet-Major in een slecht daglicht plaatst en hierdoor het sociaal statuut van de havenarbeiders opnieuw ter discussie stelt en nodeloos in gevaar brengt. Wij protesteren met klem tegen deze gang van zaken en laken dit lichtzinnig en onverantwoord optreden !

Is het de heer Leysen dan ontgaan dat in het zeer recente verleden een akkoord bereikt werd over de modernisering van de wet-Major ? Is het de heer Leysen dan ontgaan dat dit akkoord gedragen wordt door de havenarbeiders, door de havenwerkgevers en door de federale minister van Werk Kris Peeters ? En is het de heer Leysen eveneens ontgaan dat dit akkoord ‘last but not least’ ook goedgekeurd werd door de Europese Commissie ?

Het is onbegrijpelijk dat Christian Leysen dit alles weinig of niet relevant vindt en het bereikte akkoord in een totaal foutief daglicht plaatst.  

ACLVB is vastberaden om, gemeenschappelijk met de andere havenvakbonden, de belangen van de havenarbeiders verder te verdedigen.

Nagenoeg alle havenarbeiders zijn uit vrije wil aangesloten bij één van de 3 erkende havenvakbonden en het bijzondere hieraan is dat de havenarbeiders dit uit volle overtuiging doen.

Juist dit maakt van de havenarbeiders en hun vakbonden een sterke en solidaire gemeenschap waarmee u hoe dan ook rekening zal dienen te houden …. mijnheer Leysen !

Erik Quisthoudt
Sectoraal verantwoordelijke havens ACLVB

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart