Zeevisserij (PC 143) : Loonindexatie op 1 oktober 2017!

06/10/2017 - 10u

Werk je in de zeevisserijsector – PC 143 ? Dan heb je recht op een hoger loon !

Waanneer verhoogt je loon ? Vanaf 1 oktober 2017

Met hoeveel stijgt je loon ? Het gaat om een indexverhoging van + 0,7305 % zowel voor de schaallonen als voor de reële lonen. Niet voor het varend personeel en de door het paritair comité erkende vislossers, visrapers en vissorteerders.

 

Hieronder vind je de geindexeerde minimumlonen op 01/10/2017.

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash Zeevisserij - loonindexatie oktober 2017

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart