Werk jij in de Horeca ? De syndicale premie wordt betaald vanaf april 2016 !

04/03/2016 - 14u

Wanneer wordt de premie betaald ?

De premie wordt betaald vanaf april 2016.
 

Hoeveel is het bedrag ?

€ 11,25 per maand (max. € 135,00 /jaar)
 

Hoe wordt de premie betaald ?

Automatisch

Indien u als ACLVB-lid in 2015 een volledige syndicale premie ontving, in orde bent met
uw ledenbijdrage tot en met eind december 2015 en in 2016 opnieuw recht heeft op een
premie, ontvangt u uw syndicale premie rechtstreeks op het ons gekende
rekeningnummer.

Of via attest

Indien u niet aan de voorwaarden voldoet om uw premie automatisch te ontvangen, zal u
een attest dat van je lidnummer en je bankregeningnummer moet voorzien en dat u
bekomt via het Sociaal Fonds, dienen te bezorgen aan onze afgevaardigden of onze
diensten om uw premie te bekomen.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart