PC 124 - Bouwsector: Je krijgt weldra jouw sociaal voordeel!

26/05/2024 - 09u

Wanneer heb ik recht op mijn sociaal voordeel?

Je hebt recht op je sociaal voordeel als je ACLVB-lid was tussen 1 april 2023 en 31 maart 2024.

Hoeveel bedraagt mijn sociaal voordeel?

Je sociaal voordeel bedraagt €145 of €0,6652 per gewerkte of gelijkgestelde dag.

Een gelijkgestelde dag is een vakantiedag, rustdag, een dag weerverlet en een dag tijdelijke werkloosheid omwille van andere redenen (max. 20 dagen), een dag klein verlet, een feestdag en een dag ziekte (eerste week).

Wanneer krijg ik mijn sociaal voordeel?

De betalingen gebeuren vanaf 17/06/2024.

Wat moet ik doen?

De betaling gebeurt automatisch als je voldoet aan de voorwaarden.
Indien u nog niet bent aangesloten bij ACLVB of indien u een dubbele aansluiting heeft, ontvangt u een attest. Dit attest moet je dan invullen en binnenbrengen in je ACLVB-secretariaat.

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart