Werk je in PC 124 (Bouwsector) ? Dan krijg je weldra jouw sociaal voordeel!

01/05/2022 - 09u

Wanneer heb ik recht op mijn sociaal voordeel?

Je hebt recht op je sociaal voordeel als je ACLVB-lid was tussen 1 april 2021 en 31 maart 2022.

Hoeveel bedraagt mijn sociaal voordeel?

Je sociaal voordeel bedraagt €145 of €0,6652 per gewerkte of gelijkgestelde dag.

Een gelijkgestelde dag is een vakantiedag, rustdag, een dag weerverlet en een dag tijdelijke werkloosheid omwille van andere redenen (max. 20 dagen), een dag klein verlet, een feestdag en een dag ziekte (eerste week).

Wanneer krijg ik mijn sociaal voordeel?

De betalingen gebeuren vanaf 20/06/2022.

Wat moet ik doen?

Normaal gezien zal je geen formulier meer ontvangen om bij ons binnen brengen. Wij betalen jou vanaf dit jaar zonder formulier. Indien wij echter niet al jouw gegevens hebben, zal je wel een formulier ontvangen na 20 juni. Wij passen dan meteen jouw gegevens aan wanneer je dit bij ons binnen brengt.

 

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart