PsC 339.03 Sociale huisvesting Brussels Gewest | We hebben een protocolakkoord bereikt in jouw sector!

30/01/2024 - 10u

Na de sectorale onderhandelingen 2023-2024 hebben wij een protocolakkoord bereikt in het Paritair Subcomité 339.03 (Sociale huisvesting Brussels Gewest). In dit ontwerpakkoord worden de verbeteringen van je loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren vastgesteld.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende voordelen die we hebben onderhandeld:

Syndicale premie

Vanaf 01/01/2024 zal de syndicale premie minimaal €90 bedragen. De sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) moet op 31/03/2024 afgesloten zijn.

Vakbondsdelegatie

De besprekingen over het opzetten van een sectorale CAO zullen in 2024 worden voortgezet.

Koopkrachtpremie

De koopkrachtpremie varieert volgens de winst van de onderneming.

Winst

Bedrag van de premie

< 1 miljoen € 150 €
< 1.5 miljoen € 200 €
< 2 miljoen € 250 €
< 3 miljoen  500 €

Tijdskrediet, eindeloopbaan en SWT

De CAO’s SWT voor werknemers van 60 jaar en eindeloopbaan tijdskrediet voor werknemers van 55 jaar en zijn verlengd tot 30/06/2025.

Werkgroepen

 • Sociaal Fonds
 • Veiligheid op de werkplek
 • Functieclassificatie en -schaal

Harmonisatie van CAO’s voordelen vanaf 28/02/2024

 • Maaltijdcheque: minimum €5 (€1,09 ten laste van de werknemer en €3,91 ten laste van de werkgever)
 • Groepsverzekering: minimaal 2% van het bruto maandloon

Regelingen eindeloopbaan

Extra dag(en) anciênniteitsverlof als het totale aantal geldende verlofdagen binnen het bedrijf (wettelijke en extralegale vakantiedagen) minder is dan 30 dagen per jaar.

Leeftijd

Aantal verlof per jaar

55 jaar

1 dag 

58 jaar

2 dagen

60 jaar

3 dagen

62 jaar

4 dagen

64 jaar

5 dagen

Engagement van de sociale partners

 • Aandachtspunt- Gelijkheid en non-discriminatie
 • Aandachtspunt - Gezondheid en veiligheid op het werk
 • Samenwerking en sociale dialoog
 • Behoud van verworven rechten in bedrijven
 • Sociale vrede
 • Verbintenissen van de partijen

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Protocolakkoord

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart