PsC 339.03 Sociale huisvesting Brussels Gewest | CAO's afgesloten in het kader van het sectorakkoord 2023-2024

18/04/2024 - 09u

Begin dit jaar hebben we een sectoraal akkoord afgesloten in het Paritair Subcomité 339.03 (Sociale Huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

De verschillende elementen van het sectorakkoord zijn gericht op het verbeteren van je loon- en arbeidsvoorwaarden. De onderhandelingen hebben geleid tot het afsluiten van verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's).

Hieronder een overzicht van de CAO’s, allemaal van toepassing vanaf 01/01/2024:

Toekenning van maaltijdcheques

De werknemers gaan een maaltijdcheque krijgen van € 5 voor elke effectief gepresteerde dag.  De bijdrage van de werkgever is € 3,91, de werknemer past € 1,09 bij. Het spreekt voor zich dat gunstigere bedrijfsakkoorden altijd mogelijk zijn.

Extra leeftijdsgebonden verlof

De werknemers in de sector hebben recht op extra leeftijdsgebonden verlof. Deze worden toegekend vanaf de leeftijd van 55 jaar wanneer het totale aantal geldende verlofdagen binnen het bedrijf (wettelijke en extra-legale vakantiedagen samen) minder dan 30 dagen per jaar bedraagt:

 

 

Leeftijd Aantal verlofdagen per jaar
55 jaar 1 dag
58 jaar 2 dagen
60 jaar 3 dagen
62 jaar 4 dagen
64 jaar 5 dagen

 

Syndicale premie

Vanaf dit jaar ga je recht hebben op een syndicale premie van € 90.

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- vorig jaar gewerkt voor een erkende sociale huisvestingsmaatschappijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- aangesloten zijn bij een vakbond en in orde zijn met je ledenbijdrage.

Werknemers die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen uiterlijk in mei een attest van hun werkgever. Het attest moet voor 1 juli aan ons bezorgd worden. Daarna zullen we de premie uitbetalen.

Tijdskrediet aan het einde van de loopbaan

Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 kunnen de werknemers vanaf 55 jaar met een loopbaan van 35 jaar hun prestaties verminderen met 1/5de of halftijds.

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Sectorakkoord

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart