PC 339.01 (Sociale huisvesting Vlaanderen) : Consumptiecheques

21/12/2021 - 16u

Eenmalige toekenning van consumptiecheques

De werknemers van de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse gewest hebben in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2021-2022 recht op consumptiecheques.

Toekenningsvoorwaarden

De cheques worden elektronisch aangeboden. Op het niveau van de onderneming kan echter beslist worden om de cheques in papieren vorm toe te kennen.

Berekening van het bedrag

Voor de berekening van het bedrag, wordt de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 oktober 2021 als referteperiode genomen.

Het maximum bedrag wordt vastgelegd op 300 euro voor de werknemers die voltijds gewerkt hebben gedurende de volledige referteperiode. Voor de deeltijdse werknemers wordt het aantal cheques berekend pro rata hun contractuele tewerkstellingsbreuk.

Indien men niet de ganse referteperiode gewerkt heeft, wordt het bedrag geproratiseerd :

  • Een bedrag van 30 euro per maand (1 dag arbeidsovereenkomst = volledige maandpremie) ;
  • Het bedrag is in alle gevallen minimum 100 euro ;
  • De premie wordt geproratiseerd volgens de formule: (effectieve arbeidsduur week/reĆ«le arbeidsduur per week), maar kan dus nooit lager zijn dan 100 euro.

Geldigheid

De consumptiecheques worden uitgereikt tegen 31 maart 2022 en zijn geldig tot 31 december 2022.

Noot 1 : ondernemingen die reeds op eigen initiatief consumptiecheques hebben betaald aan hun werknemers ter waarde van 300 euro, zijn vrijgesteld van de betaling van dit voordeel.

Noot 2 : ondernemingen die er niet in slagen de coronacheques tijdig te betalen, voorzien in 2022 in de betaling van een alternatief voor dezelfde waarde.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart