PC 339.01 (Sociale huisvesting Vlaanderen) : Syndicale premie

15/05/2023 - 11u

Vanaf 2023 heb je als gesyndiceerde werknemer in de Vlaamse sociale huisvesting recht op een syndicale premie

Afgelopen week hebben we een nieuwe CAO afgesloten waarmee we de werknemers van het PC 339.01 een syndicale premie kunnen toekennen.

Voorwaarden

Je moet lid zijn van een vakbond en het jaar voorafgaand aan de uitbetaling van de premie moet je een arbeidsovereenkomst hebben bij een Vlaamse erkende maatschappij voor sociale huisvesting.

Bedrag

Het bedrag van de premie is sectoraal vastgesteld op 100 euro en geldt zowel voor voltijds als voor deeltijds personeel. 1 dag tewerkstelling in het refertejaar volstaat om recht te hebben op deze premie.

Attesten

Voor 2023 zal je samen met je loonstrook van mei een attest krijgen van je werkgever. Vanaf volgend jaar zal dit samen met je loonstrook van januari zijn.

Dit attest moet je invullen en aan je vakbond bezorgen. Wij zullen de premie in 2023 uitbetalen in de periode juli – oktober en vanaf volgend jaar zullen we uitbetalen in de periode maart – juli.

De integrale CAO, met bijlage, kan je hier downloaden.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de CAO

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart