PC 339.01 (Sociale huisvesting Vlaanderen) : Syndicale afvaardiging

15/05/2023 - 14u

Vanaf 1 juli 2023 kan er vanaf 30 werknemers een syndicale delegatie worden opgericht in de Vlaamse sociale huisvesting

Afgelopen week hebben we een nieuwe CAO afgesloten waarmee we de mogelijkheid geven om vanaf 1 juli 2023 syndicale delegaties op te richten in Vlaamse huisvestingsmaatschappijen vanaf 30 werknemers. Er zijn o.a. afspraken van onderlinge verwittiging voorzien. De verdeling gebeurt onder vakbonden die aanspraak wensen te maken op een afgevaardigde. Opgelet! Vanaf 50 werknemers wordt de uitslag CPBW doorslaggevend voor de onderlinge verdeling.

Oprichting vakbondsafvaardiging

Een vakbondsafvaardiging kan worden opgericht in elke instelling die ten minste gemiddeld 30 werknemers tewerkstelt, berekend over de vier trimesters die voorafgaan aan het trimester waarin de datum van de aanvraag valt. Het aantal leden per vakbondsafvaardiging wordt dus bepaald volgens de personeelsbezetting:

  • van 30 tot 49 werknemers : maximaal 3 effectieve en 3 plaatsvervangende afgevaardigden;
  • van 50 tot 99 werknemers : maximaal 4 effectieve en 4 plaatsvervangende afgevaardigden;
  • van 100 tot 499 werknemers: maximaal 6 effectieve + 6 plaatsvervangende afgevaardigden;
  • vanaf 500 werknemers: maximaal 8 effectieve + 8 plaatsvervangende leden.

De integrale CAO kan je hier downloaden. Je vindt er o.a. de procedures van oprichting, de voorwaarden voor het mogen uitoefenen van de functie van afgevaardigde,…

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de CAO

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart