Sociale huisvesting: samen werken aan goede arbeidsomstandigheden in sociale huisvestingsmaatschappijen!

02/10/2023 - 08u

2 oktober 2023 - Wereld Habitat Dag


Wij willen onze oprechte dankbaarheid en diep respect betuigen aan de werknemers in de sociale woningbouwsector, die elke dag werken om iedereen een veilig en betaalbaar thuis te bieden. Jullie toewijding en inzet om te voorzien in kwalitatief goede huisvesting is van vitaal belang voor onze gemeenschap.

Als vakbond erkent en waardeert de ACLVB de cruciale rol die jullie spelen in het opbouwen van een eerlijkere en meer inclusieve samenleving.

Jullie werk heeft een directe impact op het leven van vele gezinnen en biedt hoop, stabiliteit en kansen aan diegenen die dat het meest nodig hebben.

Jullie toewijding blijft niet onopgemerkt. Jullie zijn de stille helden die de levenskwaliteit van onze medeburgers verbeteren. Met jullie expertise, empathie en medeleven veranderen jullie lege ruimtes in warme en gastvrije huizen.

Wereldhabitatdag is een gelegenheid om uw opmerkelijke bijdrage te erkennen en te vieren.

Het is een moment waarop de ACLVB jullie harde werk, professionaliteit en vastberadenheid in de strijd tegen dakloosheid en sociale onrechtvaardigheid in de schijnwerpers zet.

Als vakbond beloven wij werknemers in de sociale huisvestingssector te blijven steunen in hun inspanningen om iedereen veilige en betaalbare woningen te bieden.

Samen zullen we de rechten van huurders blijven verdedigen, eerlijke werkomstandigheden blijven promoten en blijven pleiten voor een eerlijk huisvestingsbeleid.

De ACLVB dankt jullie uit de grond van haar hart voor jullie vitale werk en voor jullie bijdrage aan een betere toekomst voor iedereen.

 

Download het pamflet hier.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart