Eindejaarspremie en syndicale premie voor uitzendkrachten

08/11/2018 - 10u

Eindejaarspremie

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie bedraagt 8,33% van het brutoloon dat tussen 1 juli 2017 t.e.m. 30 juni 2018 werd verdiend.

Van de brutopremie worden afgetrokken:

  • Sociale zekerheidsbijdragen: 13,07% van de brutopremie
  • Bedrijfsvoorheffing (belasting): 23,22%
     

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Om de eindejaarspremie te krijgen moet u minstens 65 dagen tewerkgesteld zijn geweest als uitzendkracht tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018. Ofwel 494 uren in die periode onderworpen zijn bij de sociale zekerheid als uitzendkracht. Dus de dagen van ziekte en ongeval, gedekt door gewaarborgd loon, recuperatie en/of inhaalrust tijdens genoemde periode worden gelijkgesteld.

Tevens worden hoogstens 5 dagen waarvoor u, in de hoedanigheid van uitzendkracht, werkloosheidsuitkeringen heeft genoten voor werkdagen die niet werden gepresteerd wegens economische of technische werkloosheid, of wegens crisiswerkloosheid voor bedienden, in aanmerking genomen.

Gelijkgestelde dagen wegens arbeidsongeval komen ook in aanmerking. Er moet ons een attest bezorgd worden van de verzekeringsmaatschappij.

ACLVB betaalt de eindejaarspremie in de loop van december.
 

Lid bij ACLVB? U krijgt 104 euro syndicale premie

Voorwaarden voor de syndicale premie

Om recht te hebben op de syndicale premie moet u op het ogenblik van de uitbetaling lid zijn van de ACLVB en in orde zijn met je vakbondsbijdrage. Voor de rest gelden dezelfde voorwaarden als voor de eindejaarspremie.

De syndicale premie wordt samen met de eindejaarspremie uitbetaald.

Neem de documenten van het sociaal fonds mee naar het ACLVB-secretariaat om uw syndicale premie en eindejaarspremie te ontvangen.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart